Actualitzacions STCW Completes

actualitzacio-alt

Actualitzacions STCW Completes

Implementa els teus coneixements i revalida els teus Certificats d’especialitat STCW amb ProNautic.

Realitza les actualitzacions de forma ràpida i tècnica i aprofita la oferta del “Pack Actualitzacions”.

179 €

Actualització Formació Sanitària Específica Inicial

El curs de Formació Sanitària Específica Inicial aportarà a l’alumnat coneixements bàsics i imprescindibles necessaris per poder respondre de forma ràpida amb tota seguretat i autonomia a les urgències i emergències mèdiques més freqüents que es poden produir a la mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per l’Institut Social de la Marina (ISM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI).

...
8 h
1 days
300 €

Actualització Formació Sanitària Específica Avançada

El curs d’Actualització Formació Sanitària Específica Avançada aportarà a l’alumnat els coneixements avançats necessaris per a poder respondre de forma ràpida, amb tota seguretat i autonomia, a les urgències i emergències mèdiques més freqüents que es puguin produir a la mar.

El certificat obtingut està homologat per l’Institut Social de la Marina, sent un certificat d’Especialitat Marítima ratificat per l’Organizació Marítima Internacional (OMI).

Tot el temari està contextualitzat amb la mar. Aquest curs serà impartit per a professionals de la salut amb anys d’experiència en actuacions d’emergència i en formació.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per l’Institut Social de la Marina (ISM) y ratificat per la Organizació Marítima Internacional (OMI).

...
16 h
2 days
195 €

Actualització Bots de Rescat Ràpids Completa

El curs de Bots de Rescat Ràpids aportarà coneixements per governar i fer-se càrrec d’un bot de rescat ràpid en condicions adverses d’onatge i climatològiques i, assolirà els diversos tipus de cerca i rescat que es poden emprar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
12 h
2 days
293 €

Actualització Avançat en Lluita Contra Incendis Completa

El curs d’Avançat en Lluita Contra Incendis aportarà coneixements d’organització de brigades de contra incendis, utilització i manteniment d’equips, seguretat, mètodes de prevenció, protecció i extinció. Es durà a terme al camp de foc de Pronautic especialitzat per la gent de mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
8 h
1 days
252 €

Actualització Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) Completa

El curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) aportarà coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar els supervivents, conèixer els equips de salvament i el motor, remolcar una balsa salvavides i desbolcar-la.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
12 h
2 days
287 €

Actualització Formació Bàsica en Seguretat Completa

El curs de Formació Bàsica en Seguretat consistirà en les pràctiques de supervivència, prevenció, detecció i extinció d’incendis al camp de foc de Pronautic especialitzat per la gent de mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
16 h
2 days
145 €

Actualització Vaixells de Passatge

El curs d’Actualització de Vaixells de Passatge aportarà coneixements de gestió d’emergències, control de multituds, seguretat dels passatgers i tripulants, la càrrega i la integritat del casc. També detallarà els exercicis periòdics i simulacres que es realitzen i la familiarització dels tripulants.

...
6 h
1 days
295 €

Actualització Patró Portuari

El curs d’Actualització de Patró Portuari busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per realitzar la planificació i direcció d’una travessia costanera, realitzar una guàrdia de navegació segura, determinar la situació i controlar el funcionament del vaixell i tenir cura de les persones a bord.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
16 h
2 days
390 €

Actualització Operador General del SMSSM

El curs d’Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS) acredita a l’alumne per ser personal qualificat per les comunicacions d’emergència, urgència, seguretat i rutina. Dóna un ampli coneixement de tots els equips i procediments del GMDSS que s’utilitzen en vaixells que naveguin per qualsevol zona marítima (A1, A2, A3 i A4).

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
16 h
2 days
240 €

Actualització Operador Restringit del SMSSM

El curs d’Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS) acredita a l’alumne per ser personal qualificat per les comunicacions d’emergència, urgència, seguretat i rutina. Dóna un ampli coneixement de tots els equips i procediments del GMDSS que s’utilitzen en vaixells que naveguen dins la zona marítima A1 (continua cobertura VHF DSC des dels CRS amb VHF RT).

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
6 h
1 days