Com treballar a Salvament Marítim

Com treballar a Salvament Marítim

Si busques una feina amb una bona remuneració, que sigui estable, i que estigui relacionat amb la teva passió per la mar, treballar a Salvament Marítim és l’opció perfecta per a tu.

La Societat de Salvament i Seguretat Marítima, Salvament Marítim o SASEMAR, és una Entitat Pública Empresarial adscrita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través de la Direcció General de la Marina Mercant, amb l’objectiu principal de protegir la vida a la mar a l’àrea de responsabilitat de Salvament Espanyola.

Les funcions principals de Salvament Marítim són:

 • Salvament de la vida humana a la mar.
 • Prevenció i lluita contra la contaminació del medi marí.
 • Prestació dels serveis de seguiment i ajuda al trànsit marítim, de seguretat marítima i la navegació.
 • Remolc i embarcacions auxiliars.
 • Aquells complementaris dels anteriors.

Per abastar totes aquestes funcions i obligacions, Salvament Marítim compta amb un ampli ventall de mitjans que engloba tant els mitjans estructurals físics com el personal que hi treballa. Actualment hi ha un total de més de 1400 professionals distribuïts a Centres de Coordinació de Salvament, Serveis Centrals, Flota marítima, etc.

Per tot això, Salvament Marítim requereix de perfils variats de treballadors com a controladors, capitans, patrons, mariners, pilots, tècnics, rescatadors, administratius, etc., sent un atractiu per a tothom que pretengui treballar en quelcom relacionat amb la mar. Aquest bloc pretén resumir a quins llocs de treballs pots aspirar i com accedir-hi.

Requisits per treballar a Salvament Marítim

Hi ha dues grans sortides professionals a Salvament Marítim: treballar com a controlador marítim a les torres de Salvament, o centres de coordinació de salvament, i treballar com a marí a la flota de Salvament, sent mariner, oficial o altres.

Si ens enfoquem prèviament a la branca de la flota marítima, actualment no es requereix res més que aquella titulació necessària per embarcar als diferents llocs d’abord.

De tota manera, s’estan començant a realitzar processos selectius, mitjançant concurs oposició, per poder embarcar abord. Actualment només existeix l’oposició per embarcar com a primer oficial, però eventualment existiran diferents oposicions per a tots els llocs.

D’altra banda, per treballar com a controlador a les torres de Salvament Marítim, s’ha de realitzar un procés de concurs d’oposició després d’haver obtingut el títol professional de pilot de segona de la Marina Mercant, d’Oficial de segona de Màquines de la Marina Mercant o oficial de Radiocomunicacions, per les vies convencionals.

Seguint això, si el teu objectiu és treballar a Salvament marítim, hauràs de realitzar una oposició amb els següents requisits mínims:

 • Tenir nacionalitat espanyola o altre país de la Unió Europea.
 • Ser més gran de 16 anys.
 • No haver format part de l’Administració pública o altres organismes i haver estat expulsat mitjançant expedient disciplinari.
 • Posseir la capacitat funcional per poder exercir les teves funcions de treball.
 • A partir d’aquí, depenent del lloc de treball a què aspiris, necessitaràs alguns dels títols o certificats següents:
 • Títol o targeta professional que faculta per exercir en vaixells de marina mercant (Capità, Patró, Cap de Màquines, Pilots, Oficials, etc).
 • Certificats de suficiència dels Mariners de la Marina Mercant (mariner de Pont, Mariner de Màquines, Mariner electrotècnic, etc.).
 • Certificat de Cuiner de Marina Mercant (necessari per embarcar com a cuiner).
 • Altres certificats d’especialitat.

D’entre els certificats d’especialitat, trobem algun obligatori per a tothom que vulgui embarcar a la flota de Salvament Marítim i altres específics per a rangs superiors. Tots ells s’han de fer en un centre homologat per a la formació dels certificats de suficiència de la Marina Mercant, com ho és ProNauticMaritimeTraining Centre.

Els cursos més importants per a l’objectiu d’aquesta entrada de bloc, treballar a Salvament Marítim, estan enumerats a l’apartat, que trobem al final, de “Cursos sobre Salvament Marítim”

Com accedir a Salvament Marítim

Per accedir-hi, caldrà superar les oposicions de Salvament Marítim. Ja siguin les que actualment estan apareixent per a la flota marítima o les oposicions de controlador marítim, estan formades principalment de dues fases:

 • Fase de concurs de Mèrits: La puntuació final d’aquesta fase significarà el 50 % de la nota final de l’oposició. En aquest punt es valoren els CV, els idiomes, l’experiència, les titulacions professionals i els certificats d’especialitat, etc.
 • Fase d’Oposició: De la mateixa manera, la puntuació final d’aquesta fase significarà el 50% de la nota final de l’oposició. Aquesta està formada per una prova oral i una altra escrita (sent també 50% cadascuna).

La part oral es realitza en el camp de pràctiques, és a dir, caldrà explicar els passos necessaris per realitzar una tasca que pugui ser habitual al lloc de treball a què aspiris.

La part escrita, que es farà el mateix dia que l’oral, serà una prova d’aptituds i coneixements que siguin aplicables al lloc de treball.

Finalment, es farà el càlcul de la nota dels aspirants, mitjançant una suma de les puntuacions de cada part, i s’elaborarà una llista dels aspirants amb les notes obtingudes ordenada de manera descendent. Les places es distribuiran entre ells segons la nota.

Finalment, si no obtens la plaça, entraràs en una borsa de treball des de la qual podràs fer substitucions o cobrir places de manera temporal.

On treballar amb Salvament Marítim

Després d’haver realitzat les oposicions de SASEMAR, accediràs al lloc de treball on hagis aplicat. Com hem esmentat, es podrà treballar tant a terra, als Centres de Coordinació de Salvament, com a la flota o, fins i tot, a les unitats aèries.

Els centres de coordinació estan ocupats les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, treballant amb un sistema comú de guàrdies, i estan distribuïts al llarg de la llarga costa espanyola. També hi ha un centre nacional de coordinació de Salvament, a Madrid, que s’encarrega de coordinar els diferents centres i de les relacions internacionals en matèria de Salvament.

Hi ha centres de Salvament a: Vigo, Finisterre, A Corunya, Gijón, Santander, Bilbao, Barcelona, ​​Tarragona, Castelló, València, Palma de Mallorca, Cartagena, Almeria, Algeciras, Tarifa, Cadis, Huelva, Santa Creu de Tenerife i les Palmes.

D’altra banda, la ja esmentada flota marítima està formada per vaixells polivalents de salvament i lluita contra la contaminació del mar, per remolcadors de salvament (de menor eslora però considerat vaixell), embarcacions Guardamar i altres embarcacions més lleugeres i d’intervenció ràpida, les Salvamars. Totes elles es distribueixen, així com amb els centres de coordinació, al llarg de la costa espanyola de manera estratègica segons la quantitat d’emergències anuals, sense deixar de cobrir cap zona susceptible d’emergències de calibre diferent.

Cursos sobre Salvament Marítim

Els cursos i formacions per treballar a Salvament Marítim són molt variats. Aquells que atorguen titulacions professionals, com a capitans i pilots, es deuen curses en centres universitaris o centres de formació de graus de superiors.

D’altra banda, els certificats d’especialitat, també necessaris per embarcar a Salvament Marítim, es realitzen a centres de formació homologats com és ProNauticMaritimeTraining Centre.

D’entre els certificats i especialitat, poden variar per a cada rol, sent el Formació Bàsica en Seguretat un requisit mínim per a tots els tripulants. Cal destacar els següents:

Pots veure aquests i altres cursos STCW que imparteix Pronautic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *