Arxius: Cursos CI

Curs a Mida per Empresa

El Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus d’incendis amb combustibles sòlids, líquids i gasosos que es poden donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client. Els equips i mòduls que es disposen per dur a terme […]

Equips de Respiració Autònoma

El curs d’Equips de Respiració Autònoma (ERA) consisteix en formar els treballadors per tal que assoleixin els coneixements fonamentals, les parts d’un ERA, els seus avantatges i inconvenients, el seu funcionament i com utilitzar-los de forma eficaç i segura durant les emergències a la zona de treball. La teoria i les pràctiques es realitzaran al […]

Riscs Químics

El curs de Riscs Químics va enfocat a treballadors d’empreses que tracten amb elements químics i derivats d’aquests. La formació anirà referida a la identificació dels riscos concrets inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o infraestructura considerada, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de protecció davant d’aquests riscos i als procediments d’actuació en […]

Equips de Segona Intervenció

Els Equips de Segona Intervenció (ESI) han de disposar d’una formació referida a la identificació dels riscos concrets inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o infraestructura considerada, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de protecció davant d’aquests riscos i als procediments d’actuació en cas d’emergència, complementant la de l’Equip de Primera Intervenció. La […]

Equips de Primera Intervenció

Els Equips de Primera Intervenció (EPI) han de disposar d’una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció davant de conats d’incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis. La impartició d’aquesta formació a les persones que integren l’EPI, tant inicial com periòdica, és […]

Bàsic en Lluita Contra Incendis

El curs Bàsic en Lluita Contra Incendis consisteix en donar-li al treballador una formació inicial per combatre un incendi de forma eficaç i segura i poder eliminar o minimitzar el risc dels danys humans i econòmics. S’explicarà els tipus d’equips contra incendis, els mètodes d’extinció en funció del material combustible i la manera d’actuació. Les […]

Extintors portàtils 4h

El curs d’Extintors Portàtils de 4 hores consisteix en donar-li al treballador nocions avançades de com fer servir un extintor portàtil (PQS, CO2, Hídrics i d’Espuma) en cas d’incendi. Es mostrarà les parts corresponents dels diferents tipus d’extintors, la manera de transportar-lo, agafar-lo i manipular-lo. També s’explicarà els danys colaterals que poden produir cada un […]

Extintors Portàtils 2h

El curs d’Extintors Portàtils de 2 hores consisteix en donar-li al treballador nocions bàsiques de com fer servir un extintor portàtil (PQS, CO2, Hídrics i d’Espuma) en cas d’incendi. Es mostrarà les parts corresponents dels diferents tipus d’extintors, la manera de transportar-lo, agafar-lo i manipular-lo. També s’explicarà els danys colaterals que poden produir cada un […]