Equips de Respiració Autònoma

Equips de Respiració Autònoma

Equips de Respiració Autònoma

El curs d’Equips de Respiració Autònoma (ERA) consisteix en formar els treballadors per tal que assoleixin els coneixements fonamentals, les parts d’un ERA, els seus avantatges i inconvenients, el seu funcionament i com utilitzar-los de forma eficaç i segura durant les emergències a la zona de treball.

La teoria i les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, cada alumne disposarà d’un equip de protecció autònoma i podrà dur a terme l’extinció d’incendis reals de combustibles sòlids, líquids i gasosos, atacant conats d’incendi i a espais interiors i exteriors amb boca d’incendis equipada, extintors i mànegues portàtils. Es consolidaran tècniques d’orientació per dur a terme en una evacuació amb un sistema de simulació de fum. Es mostraran les tècniques de col·locació i ús de l’equip. També s’explicarà la normativa que regula aquests equips i el seu ús dins les empreses

Els equips i mòduls que s’utilitzaran per dur a terme les pràctiques seran els següents:

  • Equips de Protecció Individual.
  • Extintors portàtils (PQS, CO2, Hídrics i Espuma)
  • Boques d’Incendi Equipades.
  • Mànegues portàtils de connexió a hidrant.
  • Equips de Respiració Autònoma.
  • Contenidors marítims.
  • Mòdul de maquinaria industrial.
  • Mòdul de quadres elèctrics.
  • Mòdul d’oficines.
  • Mòdul d’evacuació amb sistema de simulació de fum.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).


Sol·licita informació