Equips de Segona Intervenció

Equips de Segona Intervenció

Equips de Segona Intervenció

Els Equips de Segona Intervenció (ESI) han de disposar d’una formació referida a la identificació dels riscos concrets inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o infraestructura considerada, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de protecció davant d’aquests riscos i als procediments d’actuació en cas d’emergència, complementant la de l’Equip de Primera Intervenció. La impartició d’aquesta formació a les persones que integren l’ESI, tant inicial com periòdica, és responsabilitat de la persona titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici.

Aportarà coneixements tècnics avançats als treballadors per combatre un incendi de forma eficaç, segura i poder eliminar o minimitzar el risc dels danys humans i econòmics. S’explicarà la teoria del foc, els tipus d’equips contra incendis, els equips d’inundació total, els equips de protecció individual, i els equips de respiració autònoma, les diferents espumes, la ventilació defensiva, els mètodes d’extinció en funció del material combustible i la coordinació i comunicació de les emergències, fent referència als plans d’emergència.

Les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, cada alumne podrà dur a terme l’extinció d’incendis reals de combustibles sòlids, líquids i gasosos, atacant conats d’incendi i focs de gran escala a espais interiors i exteriors amb boca d’incendis equipada, extintors i mànegues portàtils. Es realitzaran extincions contrarellotge amb brigades simultànies a través d’estructures simètriques.. Es consolidaran tècniques per dur a terme en una evacuació amb un sistema de simulació de fum. Es mostraran les tècniques de col·locació i ús i extinció d’incendi amb un equip de protecció autònoma. Es veurà el fenomen del pla neutre dins d’un mòdul adaptat. També se’ls hi mostrarà maneres per apagar un conat d’incendi sense equips contra incendis. Es farà una demostració d’inundació amb ruixadors i espuma d’alta expansió d’un espai confinat. Finalment, es durà a terme una extinció i contenció amb espuma de baixa i mitja expansió.

Els equips i mòduls que s’utilitzaran per dur a terme les pràctiques seran els següents:

 • Equips de Protecció Individual.
 • Extintors portàtils (PQS, CO2, Hídrics i Espuma)
 • Boques d’Incendi Equipades.
 • Mànegues portàtils de connexió a hidrant.
 • Llances espuma de baixa, mitja i alta expansió.
 • Equips de Respiració Autònoma.
 • Contenidors marítims.
 • Bidons i safates.
 • Mòdul de fletxa de gas.
 • Mòdul de maquinaria industrial.
 • Mòdul de quadres elèctrics.
 • Mòdul d’oficines.
 • Mòdul d’inundació espuma d’alta expansió i “sprinklers”.
 • Mòdul d’evacuació amb sistema de simulació de fum.
 • Mòdul de pla neutre.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

 

Curs complet 8 hores

Curs intensiu 6 hores


Sol·licita informació