Riscs QuĂ­mics

Riscs QuĂ­mics

Riscs QuĂ­mics

El curs de Riscs Químics va enfocat a treballadors d’empreses que tracten amb elements químics i derivats d’aquests. La formació anirà referida a la identificació dels riscos concrets inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o infraestructura considerada, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de protecció davant d’aquests riscos i als procediments d’actuació en cas d’emergència.

Aportarà coneixements tècnics avançats als treballadors per tractar fugues i combatre un incendi de forma eficaç, segura i poder eliminar o minimitzar el risc dels danys humans i econòmics. Aquesta formació serà feta a mida en funció dels productes químics que disposen a l’empresa sol·licitant del curs. Els nostres especialistes en química, seguretat i contra incendis realitzaran fitxes tècniques pels productes en qüestió, podent aprofundir en cada un d’ells, la basant de prevenció, lluita contra incendis i primers auxilis.

Les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, cada alumne podrà dur a terme l’extinció d’incendis reals al mòdul de riscs químics. Aquest mòdul disposa d’una torre química amb circuit de tuberes on es mostrarà com controlar fugues. També disposa d’una estructura en forma de fletxa que reprodueix un incendi de gas propà a gran escala. També es mostrarà com atacar conats d’incendi i focs de gran escala a espais interiors i exteriors amb boca d’incendis equipada, extintors i mànegues portàtils. Es consolidaran tècniques per dur a terme en una evacuació amb un sistema de simulació de fum. Es mostraran les tècniques de col·locació i ús i extinció d’incendi amb un equip de protecció autònoma. També se’ls hi mostrarà maneres per apagar un conat d’incendi sense equips contra incendis.

Els equips i mòduls que s’utilitzaran per dur a terme les pràctiques seran els següents:

 • Equips de ProtecciĂł Individual.
 • Extintors portĂ tils (PQS, CO2, HĂ­drics i Espuma)
 • Boques d’Incendi Equipades.
 • MĂ negues portĂ tils de connexiĂł a hidrant.
 • Equips de RespiraciĂł Autònoma.
 • Contenidors marĂ­tims.
 • Bidons i safates.
 • Dutxes i renta ulls per quĂ­mics.
 • Torre quĂ­mica.
 • Mòdul de riscs quĂ­mics.
 • Mòdul de fletxa de gas.
 • Mòdul de maquinaria industrial.
 • Mòdul de quadres elèctrics.
 • Mòdul d’oficines.
 • Mòdul d’evacuaciĂł amb sistema de simulaciĂł de fum.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai fĂ­sic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funciĂł de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Químics, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

 

Curs complet 8 hores

Curs intensiu 6 hores


Sol·licita informació