Actualització Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

Oferta!

Actualització Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

177,00  150,00 

El curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) aportarà coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar els supervivents, conèixer els equips de salvament i el motor, remolcar una balsa salvavides i desbolcar-la.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

1 dies

0 hores de teoria

5 hores de pràctica

Dates del curs

Confirmat 05 octubre - 05 octubre 05/10 - 05/10 Barcelona
Confirmat 18 octubre - 18 octubre 18/10 - 18/10 Barcelona
Confirmat 04 novembre - 04 novembre 04/11 - 04/11 Barcelona
Confirmat 15 novembre - 15 novembre 15/11 - 15/11 Barcelona
Confirmat 30 novembre - 30 novembre 30/11 - 30/11 Barcelona
Confirmat 13 desembre - 13 desembre 13/12 - 13/12 Barcelona

Data *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

El curs va dirigit als Capitans i Oficials de Pont, Caps i Oficials de Màquines de vaixells de passatge, vaixells mercants d'arqueig brut superior a 75GT i vaixells pesquers majors de 20 metres d'eslora, així com a tot el personal de bord que tingui assignades funcions en el maneig d'embarcacions de supervivència i bots de rescat.

El programa s’ajusta a la normativa oficial de la Resolució de 21 de setembre de 2016, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Regla VI/2 del Conveni STCW-78 esmenat, Secció A-VI/2-1, Quadre A-VI/2-1 i Secció B-VI/2 del Codi de Formació.