Bots de Rescat Ràpids

Oferta!

Bots de Rescat Ràpids

307,00  260,00 

El curs de Bots de Rescat Ràpids aportarà coneixements per governar bots de rescat ràpids i per organitzar les operacions de rescat i cerca.

Segons l’ORDRE FOM 2296/2002, es requereix la possessió del Certificat Avançat en Maneig de Bots de Rescat Ràpids (“Certificat de Bots de Rescat Ràpids”) als Oficials i Mariners, de Pont i de Màquines, que tinguin assignades aquestes funcions en els vaixells que estiguin equipats amb pots de rescat ràpids.

L’ORDRE FOM esmentada, que acull i desenvolupa el Certificat de Bots de Rescat Ràpids, prové de l’adopció d’unes bases internacionals comunes en matèria de formació marítima i nàutica establertes pel Conveni de formació STCW del 78-95. D’aquesta manera, el curs de Bots de Rescat Ràpids, realitzat a ProNauticTraining Centre, segueix els requeriments del mateix Conveni.

Certificat de bots de rescat ràpids

Per obtenir aquest certificat d’especialitat marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional, caldrà fer el curs de Bots de Rescat Ràpids en un centre de formació homologat com aquest.

Curs de bots de rescat ràpids homologat a Espanya per la Direcció General de la Marina Mercant. S’imparteix a Barcelona

És important afegir que per a l’expedició del Certificat Avançat en Maneig de Bots de Rescat Ràpids caldrà haver realitzat el curs d’embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids). Tots dos cursos s’imparteixen a les nostres instal·lacions de Barcelona.

Objectius del curs de bot de rescat no ràpid

L’objectiu del curs de Bots de Rescat Ràpids és formar a tot el personal i tota la gent de mar que estigui navegant o embarcat en vaixells mercants, creuers, vaixells de pesca, etc., que comptin amb un bot de rescat ràpid, aportant coneixements per governar, manejar i fer-se càrrec de bots de rescat ràpids. Per això, hauran d’aprendre a navegar en condicions adverses d’onatge i climatològiques.

Temari i programa del curs

La intenció dels bots de Rescat Ràpids és assistir a una emergència d’abandonament o home a l’aigua, rescatant els nàufrags, agrupant balses, etc. duna manera ràpida i eficaç. Per això, i de manera general, el temari del curs realitzat a ProNautic es dividirà en els blocs següents:

  • Fer-se càrrec d’un bot de rescat ràpid durant i després de la posada a la superfície de l’aigua.
  • Manejar el motor d’un bot de rescat ràpid.

A més, es treballaran els diversos tipus de patrons de cerca i rescat que es puguin emprar en aquestes operacions.

Tindrà una part teòrica que s´impartirà a la mateixa aula de Barcelona, ​​posant a disposició exemplars de tots els equips a treballar segons el temari. D’altra banda tindrà una part pràctica que es realitzarà, amb la nostra nova embarcació de rescat ràpida, a alta mar ia les dàrsenes del port on es troben les nostres instal·lacions.

Expedició del certificat i la llibreta marítima

Una vegada realitzat el curs, per poder treballar a bord d’un vaixell en el que se’ns assignin funcions i/o responsabilitats d’un bot de rescat ràpid, s’haurà de tramitar el certificat d’especialitat marítima en aquest curs.

Aquest tràmit s’haurà de realitzar a través de Capitania Marítima.

2 dies

9 hores de teoria

7 hores de pràctica

Dates del curs

Confirmat 08 agost - 09 agost 08/08 - 09/08 Barcelona
Confirmat 19 setembre - 20 setembre 19/09 - 20/09 Barcelona
Confirmat 17 octubre - 18 octubre 17/10 - 18/10 Barcelona
Confirmat 14 novembre - 15 novembre 14/11 - 15/11 Barcelona
Confirmat 12 desembre - 13 desembre 12/12 - 13/12 Barcelona

Data *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

El certificat dóna atribucions en matèria de maneig i govern de bots de rescat ràpid, així com en el maneig dels dispositius de la seva posada a flotació, a tot el personal i a tota la gent de mar que estigui navegant o embarcat en vaixells mercants, creuers, vaixells de pesca, etc., que comptin amb un bot de rescat ràpid.

El programa s’ajusta a la normativa oficial de l’Ordre FOM 2296/2002 i la resolució de 18 de Juny de 2013, complimentant amb el codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Regla VI/2 del Conveni STCW-78 esmentat, Secció A-VI/2-1, Quadre A-VI/2-1 i Secció B-VI/2 del Codi de Formació.

Les reserves que es cancel•lin amb un mínim de 30 dies d’antelació a la data d’inici del curs rebran un reemborsament complert. Les reserves que es cancel•lin amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data d’inici del curs rebran un reemborsament del 50%.