Radar de Punter Automàtic

Oferta!

Radar de Punter Automàtic

550,00  510,00 

El curs de Radar de Punter Automàtic (ARPA) busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per triar apropiadament la manera de presentació del Radar ARPA, ajustar els controls variables, per obtenir el màxim de rendiment del sistema i fer ús apropiat de les alarmes operacionals. També per extreure la informació necessària relativa al rumb, velocitat, distància mínima a la qual passarà l’eco i moment en què es produirà aquest fet, per tal de prendre una ràpida decisió i acció. El curs anirà conforme el Reglament Internacional per a Prevenir Abordatges a la mar (RIPA o COLREG) per a evitar una situació d’excessiu acostament.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

Curs en col·laboració amb la Facultat de Nàutica de Barcelona.

4 dies

12 hores de teoria

18 hores de pràctica

Dates del cursData *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

Es requereix la possessió del Certificat de Radar de Punteig Automàtic als Capitans, Patrons i Oficials de Pont de vaixells que portin aquest equip.

El programa s’ajusta a la normativa oficial de l’Ordre FOM/2296/2002, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78.