Cursos Contra Incendios

contra-incendis-alt

Contra Incendis

Augmenta la seguretat de la teva empresa i forma als treballadors amb cursos de contra incendis.

Visita el nostre camp de pràctiques d’extinció d’incendis i coneix els mòduls especialitzats per a cada tipus d’indústria.

Curs a Mida per Empresa

El Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus d’incendis amb combustibles sòlids, líquids i gasosos que es poden donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

Els equips i mòduls que es disposen per dur a terme les pràctiques seran els següents:

 • Equips de Protecció Individual.
 • Extintors portàtils (PQS, CO2, Hídrics i Espuma)
 • Boques d’Incendi Equipades.
 • Mànegues portàtils de connexió a hidrant.
 • Llances espuma de baixa, mitja i alta expansió.
 • Dutxes i renta ulls per químics.
 • Equips de Respiració Autònoma.
 • Contenidors marítims.
 • Bidons i safates.
 • Torre química.
 • Mòdul de químics.
 • Mòdul de fletxa de gas.
 • Mòdul de torre química.
 • Mòdul de maquinaria industrial.
 • Mòdul de quadres elèctrics.
 • Mòdul d’oficines.
 • Mòdul d’inundació espuma d’alta expansió i “sprinklers”.
 • Mòdul d’evacuació amb sistema de simulació de fum.
 • Mòdul de pla neutre.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

...
A concretar h
Manresa

Equips de Respiració Autònoma

El curs d’Equips de Respiració Autònoma (ERA) consisteix en formar els treballadors per tal que assoleixin els coneixements fonamentals, les parts d’un ERA, els seus avantatges i inconvenients, el seu funcionament i com utilitzar-los de forma eficaç i segura durant les emergències a la zona de treball.

La teoria i les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, cada alumne disposarà d’un equip de protecció autònoma i podrà dur a terme l’extinció d’incendis reals de combustibles sòlids, líquids i gasosos, atacant conats d’incendi i a espais interiors i exteriors amb boca d’incendis equipada, extintors i mànegues portàtils. Es consolidaran tècniques d’orientació per dur a terme en una evacuació amb un sistema de simulació de fum. Es mostraran les tècniques de col·locació i ús de l’equip. També s’explicarà la normativa que regula aquests equips i el seu ús dins les empreses

Els equips i mòduls que s’utilitzaran per dur a terme les pràctiques seran els següents:

 • Equips de Protecció Individual.
 • Extintors portàtils (PQS, CO2, Hídrics i Espuma)
 • Boques d’Incendi Equipades.
 • Mànegues portàtils de connexió a hidrant.
 • Equips de Respiració Autònoma.
 • Contenidors marítims.
 • Mòdul de maquinaria industrial.
 • Mòdul de quadres elèctrics.
 • Mòdul d’oficines.
 • Mòdul d’evacuació amb sistema de simulació de fum.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

...
4 h
Manresa

Riscs Químics

El curs de Riscs Químics va enfocat a treballadors d’empreses que tracten amb elements químics i derivats d’aquests. La formació anirà referida a la identificació dels riscos concrets inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o infraestructura considerada, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de protecció davant d’aquests riscos i als procediments d’actuació en cas d’emergència.

Aportarà coneixements tècnics avançats als treballadors per tractar fugues i combatre un incendi de forma eficaç, segura i poder eliminar o minimitzar el risc dels danys humans i econòmics. Aquesta formació serà feta a mida en funció dels productes químics que disposen a l’empresa sol·licitant del curs. Els nostres especialistes en química, seguretat i contra incendis realitzaran fitxes tècniques pels productes en qüestió, podent aprofundir en cada un d’ells, la basant de prevenció, lluita contra incendis i primers auxilis.

Les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, cada alumne podrà dur a terme l’extinció d’incendis reals al mòdul de riscs químics. Aquest mòdul disposa d’una torre química amb circuit de tuberes on es mostrarà com controlar fugues. També disposa d’una estructura en forma de fletxa que reprodueix un incendi de gas propà a gran escala. També es mostrarà com atacar conats d’incendi i focs de gran escala a espais interiors i exteriors amb boca d’incendis equipada, extintors i mànegues portàtils. Es consolidaran tècniques per dur a terme en una evacuació amb un sistema de simulació de fum. Es mostraran les tècniques de col·locació i ús i extinció d’incendi amb un equip de protecció autònoma. També se’ls hi mostrarà maneres per apagar un conat d’incendi sense equips contra incendis.

Els equips i mòduls que s’utilitzaran per dur a terme les pràctiques seran els següents:

 • Equips de Protecció Individual.
 • Extintors portàtils (PQS, CO2, Hídrics i Espuma)
 • Boques d’Incendi Equipades.
 • Mànegues portàtils de connexió a hidrant.
 • Equips de Respiració Autònoma.
 • Contenidors marítims.
 • Bidons i safates.
 • Dutxes i renta ulls per químics.
 • Torre química.
 • Mòdul de riscs químics.
 • Mòdul de fletxa de gas.
 • Mòdul de maquinaria industrial.
 • Mòdul de quadres elèctrics.
 • Mòdul d’oficines.
 • Mòdul d’evacuació amb sistema de simulació de fum.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Químics, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

 

Curs complet 8 hores

Curs intensiu 6 hores

...
6/8 h
Manresa

Equips de Segona Intervenció

Els Equips de Segona Intervenció (ESI) han de disposar d’una formació referida a la identificació dels riscos concrets inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o infraestructura considerada, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de protecció davant d’aquests riscos i als procediments d’actuació en cas d’emergència, complementant la de l’Equip de Primera Intervenció. La impartició d’aquesta formació a les persones que integren l’ESI, tant inicial com periòdica, és responsabilitat de la persona titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici.

Aportarà coneixements tècnics avançats als treballadors per combatre un incendi de forma eficaç, segura i poder eliminar o minimitzar el risc dels danys humans i econòmics. S’explicarà la teoria del foc, els tipus d’equips contra incendis, els equips d’inundació total, els equips de protecció individual, i els equips de respiració autònoma, les diferents espumes, la ventilació defensiva, els mètodes d’extinció en funció del material combustible i la coordinació i comunicació de les emergències, fent referència als plans d’emergència.

Les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, cada alumne podrà dur a terme l’extinció d’incendis reals de combustibles sòlids, líquids i gasosos, atacant conats d’incendi i focs de gran escala a espais interiors i exteriors amb boca d’incendis equipada, extintors i mànegues portàtils. Es realitzaran extincions contrarellotge amb brigades simultànies a través d’estructures simètriques.. Es consolidaran tècniques per dur a terme en una evacuació amb un sistema de simulació de fum. Es mostraran les tècniques de col·locació i ús i extinció d’incendi amb un equip de protecció autònoma. Es veurà el fenomen del pla neutre dins d’un mòdul adaptat. També se’ls hi mostrarà maneres per apagar un conat d’incendi sense equips contra incendis. Es farà una demostració d’inundació amb ruixadors i espuma d’alta expansió d’un espai confinat. Finalment, es durà a terme una extinció i contenció amb espuma de baixa i mitja expansió.

Els equips i mòduls que s’utilitzaran per dur a terme les pràctiques seran els següents:

 • Equips de Protecció Individual.
 • Extintors portàtils (PQS, CO2, Hídrics i Espuma)
 • Boques d’Incendi Equipades.
 • Mànegues portàtils de connexió a hidrant.
 • Llances espuma de baixa, mitja i alta expansió.
 • Equips de Respiració Autònoma.
 • Contenidors marítims.
 • Bidons i safates.
 • Mòdul de fletxa de gas.
 • Mòdul de maquinaria industrial.
 • Mòdul de quadres elèctrics.
 • Mòdul d’oficines.
 • Mòdul d’inundació espuma d’alta expansió i “sprinklers”.
 • Mòdul d’evacuació amb sistema de simulació de fum.
 • Mòdul de pla neutre.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

 

Curs complet 8 hores

Curs intensiu 6 hores

...
6/8 h
Manresa

Equips de Primera Intervenció

Els Equips de Primera Intervenció (EPI) han de disposar d’una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció davant de conats d’incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis. La impartició d’aquesta formació a les persones que integren l’EPI, tant inicial com periòdica, és responsabilitat de la persona titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici.

S’explicarà la teoria del foc, els tipus de foc que hi poden haver, els equips contra incendis que existeixen, els mètodes d’extinció en funció del material combustible i la manera d’actuació, fent referència als plans d’emergència.

Les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, cada alumne podrà dur a terme l’extinció d’incendis real de combustibles sòlids, líquids i gasosos, atacant conats d’incendi a espais interiors i exteriors amb boca d’incendis equipada, extintors i mànegues portàtils. Es consolidaran tècniques per dur a terme una evacuació en un mòdul inundat de fum. Es veurà el fenomen del pla neutre dins d’un mòdul adaptat. També se’ls hi mostrarà maneres per apagar un conat d’incendi sense equips de contra incendis. Finalment, es farà una demostració de la col·locació i ús d’un equip de protecció autònoma.

Els equips i mòduls que s’utilitzaran per dur a terme les pràctiques seran els següents:

 • Equips de Protecció Individual.
 • Extintors portàtils (PQS, CO2, Hídrics i Espuma)
 • Boques d’Incendi Equipades.
 • Mànegues portàtils de connexió a hidrant.
 • Equips de Respiració Autònoma.
 • Contenidors obra.
 • Bidons i safates.
 • Mòdul d’evacuació amb sistema de simulació de fum.
 • Mòdul de pla neutre.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

 

Curs complet 8 hores

Curs intensiu 6 hores

...
6/8 h
Manresa

Bàsic en Lluita Contra Incendis

El curs Bàsic en Lluita Contra Incendis consisteix en donar-li al treballador una formació inicial per combatre un incendi de forma eficaç i segura i poder eliminar o minimitzar el risc dels danys humans i econòmics. S’explicarà els tipus d’equips contra incendis, els mètodes d’extinció en funció del material combustible i la manera d’actuació.

Les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, cada alumne podrà dur a terme l’extinció d’incendis a través d’extintors portàtils (PQS, CO2, Hídrics i Espuma), amb BIE i també es mostrà les mànegues portàtils de connexió a hidrant. Es realitzarà en 4 mòduls diferents,  treballant l’extinció per refredament, sufocació i inhibició. També se’ls hi mostrarà maneres per apagar un conat d’incendi sense equips de contra incendis en el seu lloc de treball.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

...
4 h
Manresa

Extintors portàtils 4h

El curs d’Extintors Portàtils de 4 hores consisteix en donar-li al treballador nocions avançades de com fer servir un extintor portàtil (PQS, CO2, Hídrics i d’Espuma) en cas d’incendi. Es mostrarà les parts corresponents dels diferents tipus d’extintors, la manera de transportar-lo, agafar-lo i manipular-lo. També s’explicarà els danys colaterals que poden produir cada un d’ells i quin extintor utilitzar. Les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, cada alumne podrà dur a terme l’extinció de foc real en 4 mòduls diferents,  treballant l’extinció per refredament, sufocació i inhibició. També se’ls hi mostrarà maneres per apagar un conat d’incendi sense equips de contra incendis en el seu lloc de treball.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

...
4 h
Manresa

Extintors Portàtils 2h

El curs d’Extintors Portàtils de 2 hores consisteix en donar-li al treballador nocions bàsiques de com fer servir un extintor portàtil (PQS, CO2, Hídrics i d’Espuma) en cas d’incendi. Es mostrarà les parts corresponents dels diferents tipus d’extintors, la manera de transportar-lo, agafar-lo i manipular-lo. També s’explicarà els danys colaterals que poden produir cada un d’ells i quin extintor utilitzar. Les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, on cada alumne passarà per 2 mòduls diferents per apagar un incendi real per sufocació i per inhibició.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

...
2 h
Manresa