Diferències entre els cursos d’esbarjo i professionals

Diferencias entre los cursos de recreo y profesionales

Si estàs interessat a conèixer les diferències que hi ha entre les diferents titulacions nàutiques, a continuació ens centrarem en les diferències entre els títols nàutics d’esbarjo i les titulacions professionals que se’n deriven.

Si voleu conèixer totes les titulacions nàutiques d’esbarjo i professionals existents, així com les seves atribucions, els requisits per a la seva obtenció i molt més, podeu consultar l’entrada d’aquest mateix bloc.

Títols nàutics d’esbarjo

Per començar, compararem les diferents titulacions nàutiques d’esbarjo. La llei que les regula és el Reial decret 875/2014. Segons aquest Reial decret hi ha 5 titulacions d’esbarjo diferents, ordenades a continuació de més bàsica a més completa:

  • LN Llicència de Navegació.
  • PNB Patró de Navegació Bàsica.
  • PEE Patró d’Embarcacions d’Esbarjo.
  • PI Patró de Iot
  • CI Capità de Iot.

Les diferències principals que hi ha entre aquestes titulacions són: l’eslora de les embarcacions que permeten governar; la zona de navegació, és a dir, la distància a què es poden allunyar; i els requisits i procediments per obtenir-los. Ara les veurem una per una.

Diferències entre Llicència de Navegació i PNB

La Llicència de Navegació és el títol d’esbarjo més bàsic, que habilita per al govern de motos d’aigua i embarcacions de fins a 6 metres d’eslora sense límit de potència de motor, en navegació diürna fins a 2 milles nàutiques de port, marina o refugi. Per a la seva obtenció només cal fer 2 hores de formació teòrica i 4 hores de formació pràctica, sense examen, i superar el reconeixement mèdic per a l’obtenció de titulacions nàutiques d’esbarjo. El títol es expedit per la mateixa escola que l’imparteix.

El PNB és la titulació següent en ordre d’atribucions. Tot i això, la diferència d’atribucions amb la Llicència de Navegació no és comparable amb la diferència de requisits per obtenir-la. El principal augment d’atribucions és que permet la navegació nocturna, però quant a eslora només augmenta de 6 a 8 metres i quant a la zona de navegació amplia fins a 5 milles nàutiques de port, marina o refugi. Per tant, l’augment d’atribucions no és gaire important, mentre que la dificultat d’obtenció sí que augmenta considerablement. El nombre d’hores de pràctiques de navegació i seguretat és el doble, a més d’afegir-se 4 hores de formació en radiocomunicacions per aprendre a fer servir la ràdio del vaixell, però el major augment és a la part teòrica, que ara consta de la realització d’un examen i també del cost econòmic del curs que és considerablement més gran al de la Llicència de Navegació.

Diferències PEE i PNB

El proper títol que podeu obtenir en ordre d’atribucions és el PEE. A diferència del cas anterior, en passar del PNB al PEE s’obté un gran augment d’atribucions, mentre que la dificultat per obtenir-lo i el preu no augmenten tant. Pel que fa a eslora passa de 8 a 15 metres i quant a zona de navegació passa de 5 milles de port, marina o refugi, a 12 milles de la costa, per la qual cosa ja no cal tenir algun punt d’abric proper com una platja, permetent navegar al voltant de totes les costes del món. Pel que fa a l’obtenció del títol, cal fer el doble d’hores de pràctiques de navegació i seguretat, les pràctiques de ràdio augmenten a 12 hores i l’examen teòric inclou més contingut.

És important tenir en compte que aquestes tres primeres titulacions es poden obtenir directament, sense requerir les anteriors. A causa d’aquesta comparació entre les atribucions i la dificultat d’obtenció, la titulació de PNB és la que té menys demanda. Els que volen introduir-se al món de la nàutica ho fan a través de la Llicència de Navegació si volen un títol fàcil d’obtenir oa través del PEE si volen tenir una titulació que els permeti unes possibilitats de navegació més àmplies. Aquesta diferència entre el PNB i el PEE encara s’accentua més si tenim en compte les habilitacions complementàries que permet el PEE, ja que amb la realització d’unes pràctiques de navegació de 24 hores permet ampliar l’eslora de l’embarcació fins als 24 metres (el màxim per a embarcacions d’esbarjo) i permet creuar des de la Península fins a les Illes Balears. Per aquests motius el PEE resulta molt més atractiu que el PNB, que queda reservat per als que vulguin fer navegacions curtes en embarcacions petites amb possibilitat de navegació nocturna, com pot ser el cas dels aficionats a la pesca.

Cal indicar que, tant amb el PNB com amb el PEE, per poder navegar en un veler de més de 6 metres d’eslora, tret que es tracti d’una regata oficial, cal fer una habilitació complementària de vela, que consta de 16 hores de pràctiques.

Títulos náuticos de recreo

Diferències entre PEE i Patró de Iot

El Patró de Iot és el primer títol que no es pot obtenir directament, ja que com a requisit per a la seva obtenció inclou estar en possessió del PEE. Per aquest motiu, tant en la formació teòrica i pràctica com en l’examen teòric no es repeteixen els continguts del PEE, només s’hi inclouen els nous continguts relacionats amb les noves atribucions. S’han de fer unes pràctiques de navegació de 48 hores contínues i un examen teòric amb continguts amb un nivell de dificultat relativament superior al PEE. Pel que fa a les atribucions, si es compara amb el PEE bàsic sí que hi ha un augment considerable, ja que permet el govern d’embarcacions de fins a 24 metres i fins a 150 milles de la costa. Tot i això, amb l’ampliació d’atribucions del PEE, que permet el govern d’embarcacions de fins a 24 metres i creuar de la Península fins a les Balears, l’únic augment d’atribucions efectiu és la distància de la costa. Per aquest motiu molts nous navegants es conformen amb l’ampliació d’atribucions del PEE, i el nombre de patrons de iot és força menor.

Diferències entre Patró de Iot i Capità de Iot

La darrera titulació d’esbarjo en ordre d’atribucions és la de Capità de Iot. Igual que el Patró de Iot, per obtenir-lo requereix estar en possessió de la titulació anterior, per la qual cosa en el seu contingut formatiu només s’inclouen els nous conceptes relatius al seu augment d’atribucions. Les pràctiques que cal fer són iguals a les de Patró de Iot, 48 hores de navegació, i també consta d’un examen teòric amb un nivell de dificultat superior al de Patró de Iot. Pel que fa a les atribucions permet el govern d’embarcacions d’esbarjo de fins a 24 metres sense límits geogràfics. Així, la diferència entre patró i capità només afecta a la zona de navegació, que passa de 150 milles de la costa a ser il·limitada.

No obstant això, tal com s’indica al Reial decret 804/2014 sobre vaixells d’esbarjo a l’article 7.3, els capitans de iot també poden governar vaixells d’esbarjo, d’eslora superior a 24 metres, sempre que sigui sense ànim de lucre, amb un màxim de 12 passatgers (sense incloure la tripulació) i fins a un màxim de 3000 GT. Per tant, es pot considerar que la diferència entre patró i capità també inclou un augment de la mida de les embarcacions que s’està capacitat per governar.

Un cop repassades les diferències entre les titulacions d’esbarjo, veurem què passa amb les professionals.

El mar com a professió

Si t’interessa conèixer totes les titulacions nàutiques professionals i les seves característiques pots passar-te per l’entrada d’aquest bloc anomenada “Tot el que necessites saber sobre titulacions nàutiques”. Aquí ens centrarem en les relacionades amb les titulacions d’esbarjo.

Hi ha molts títols diferents, que podríem agrupar en tres grups depenent del camí a seguir per obtenir-los. Primer hi ha les titulacions de la Marina Mercant, que es poden dividir en dos grups, les que s’obtenen a través d’una carrera universitària, que són les que atorguen més atribucions i les que s’obtenen a través d’un grau superior de formació professional, que atorguen atribucions per a vaixells mercants de menor tonatge i per als vaixells de pesca. Finalment, el tercer grup en què ens centrarem són les titulacions professionals que s’obtenen a través de les titulacions d’esbarjo. Aquestes darreres són el PPEE, el PEE PRO, el PI PRO i el CI PRO.

Títol PPEE Professional

El primer dels títols amb atribucions professionals de què parlarem és el PPEE. A causa de la similitud dels seus noms, és comú preguntar-se quines són les diferències entre PEE i PPEE. PEE es refereix a Patró d’Embarcacions d’Esbarjo i PPEE a Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo, però en realitat el PPEE s’assembla més al títol de Capità de Iot. De fet, un dels requisits per obtenir el PPEE és estar en possessió del títol de Capità de Iot. La diferència principal amb els títols anteriors és que aquest títol dona atribucions professionals. Tots els títols d’esbarjo que havíem comparat fins ara no incloïen cap atribució professional, és a dir, que no es podia treballar a les embarcacions amb aquests títols, només governar-les sense ànim de lucre.

El títol de PPEE permet el govern professional de qualsevol embarcació d’esbarjo fins a 24 metres d’eslora i fins a un màxim de 12 passatgers (sense incloure la tripulació) fins a 60 o 150 milles de la costa. També permet exercir d’instructor a les escoles nàutiques durant les pràctiques per obtenir els títols d’esbarjo fins al PEE (PEE, PNB i Llicència de Navegació). Hi ha dues categories de PPEE, la categoria 1 és la primera que s’obté i permet navegar fins a 60 milles de la costa com a patró professional de l’embarcació. La categoria 2, que permet navegar fins a 150 milles de la costa fent funcions professionals a bord, requereix de 2 anys d’experiència com a patró professional per a la seva obtenció.

Els requisits per obtenir aquest títol són, estar en possessió del títol de Capità de Iot, superar un examen oficial sobre legislació marítima, acreditar un període d’embarcament de 50 dies i 2500 milles, tenir en vigor el reconeixement mèdic de l’ISM i haver realitzat tres certificats d’especialitat de la Marina Mercant en algun centre homologat com Pronautic a Barcelona: Formació Bàsica en Seguretat, Formació Sanitària Específica Inicial i l’Operador Restringit o General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítims SMSSM (segons si és per al PPEE de 60 o de 150 milles respectivament). A partir de l’entrada en vigor del RD 269/2022 de 12 d’abril ja no cal estar en possessió del certificat d’especialitat Embarcacions de Supervivència i Pots de Rescat (no ràpids) per obtenir el PPEE.

Título PPER Profesional

¿A qui va dirigit?

Aquest títol està pensat principalment per als que es troben en possessió d’una titulació nàutica d’esbarjo i decideixen que es volen dedicar professionalment a la navegació en embarcacions d’esbarjo, ja que els agrada el món de la nàutica. Si ja s’està en possessió del títol de Capità de Iot no resulta gaire complicat aconseguir el títol de PPEE, que permet treballar a les embarcacions d’esbarjo com a patró professional.

També va dirigit als qui vulguin dedicar-se a treballar al mar esporàdicament i no comptin amb els recursos per endinsar-se en una carrera universitària de 4 anys o en un grau superior de formació professional de 2 anys.

El motiu de l’aparició d’aquest títol és la disminució dels titulats nàutics professionals que es produeix a tots els països desenvolupats. A més, els titulats de la Marina Mercant no estan enfocats a navegar en embarcacions d’esbarjo, per la qual cosa cal algun títol de més fàcil accés per cobrir aquesta posició que de cada cop és més demandada, ja que la nàutica d’esbarjo segueix augmentant considerablement.

El treball principal al qual podran accedir aquests titulats serà el de patró per a embarcacions d’esbarjo de xàrter, sobretot en temporada, encara que també podran realitzar qualsevol altre tipus de navegació, com ara el trasllat d’embarcacions, la realització de proves de mar, etc.

PI PRO i CI PRO

Per ampliar l’oferta de titulacions professionals d’esbarjo, el Reial decret 238/2019 estableix unes habilitacions annexes a les titulacions nàutiques d’esbarjo, que permeten ampliar les atribucions dels títols de PEE, Patró de Iot i Capità de Iot, atorgant-los atribucions professionals.

Per obtenir aquestes habilitacions annexes el titulat ha d’estar en possessió d’un dels tres títols esmentats amb totes les ampliacions d’atribucions (habilitació a vela i les pràctiques d’ampliació d’atribucions en el cas del PEE) i ha de fer el curs de Formació Bàsica en Seguretat impartits pels centres homologats per la Direcció General de la Marina Mercant, com Pronautic.

Els titulats de PEE PRO, PI PRO i CI PRO podran prestar servei de transport de subministraments a altres embarcacions i vaixells d’esbarjo i realitzar activitats de fondeig, atracament, remolc, desplaçament i trasllat d’embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques fins a 5 milles de la costa, així com fer proves de mar d’aquestes embarcacions i el govern d’embarcacions de socorrisme a les platges.

En el cas del PI PRO i el CI PRO també podran portar fins a 6 passatgers en excursions turístiques i pesca esportiva fins a 5 milles de la costa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *