Es possible llogar un vaixell en la llista 7?

se puede alquilar un barco en lista 7

Un vaixell que fem servir per a l’oci es troba a la categoria de la llista 7a; no obstant això, si ara volem començar a utilitzar-lo amb fins lucratius, hauria de passar a la llista 6a. També és bastant freqüent l’escenari contrari: comprem un vaixell que estava en ús comercial i volem passar-lo a utilitzar per a les nostres necessitats personals i recreatives. A continuació, et mostrarem com modificar la llista d’un vaixell.

Canvis per als vaixells de la llista 7

Els canvis recents al Reglament d’Ordenació de la Navegació Marítima tenen implicacions significatives per a les operacions marítimes tant comercials com recreatives. La flota d’embarcacions d’esbarjo se’n beneficia enormement dels canvis introduïts en el Reglament perquè, entre d’altres coses, ara tenen l’opció de sol·licitar el despatx de les embarcacions amb llista setena, passant d’un ús privat a un ús comercial durant tres mesos de l’any. Una especificació que es feia pública des de feia temps però que no va adquirir força jurídica fins a la publicació el 21 de març amb el Reial Decret 186/2023, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació de la Navegació Marítima.

Normes derogades en el Reial Decret

En primer lloc, es deroguen dues ordres ministerials que afectaven als vaixells de les llistes 7 i 6. S’han derogat:

 • Ordre del 2 de juliol de 1964 crea zones per a banyistes a platges, cales i ports de la costa, així com per a l’ús d’embarcacions de recreo o esportives.
 • Ordre del 4 de desembre de 1985 sobre el lloguer d’embarcacions de recreo.

No es pretén derogar cap de les dues ordres en la seva totalitat; més aviat, l’objectiu és actualitzar les lleis pertinents.

El despatx d’embarcacions de llista 7

Definim despatx com l’autorització perquè els vaixells entrin i surtin dels ports, la qual és atorgada per les autoritats marítimes d’acord amb les inspeccions documentals pertinents. En aquest sentit, els vaixells sense fins lucratius (llista 7) estan exempts del sistema de despatx de vaixells des de fa algun temps; el Permís de Navegació ha pres el seu lloc. La modificació de la norma permet despatxar embarcacions d’esbarjo perquè passin temporalment d’un ús privat a un ús comercial. Per un període màxim de tres mesos. Això inclou, per exemple, el lloguer dels de la llista setena. El 1 de juliol de 2024 marca l’inici d’aquesta regulació.

Despatx i “charter” per a vaixells amb matrícula estrangera

És possible sol·licitar autorització per a vaixells que tinguin bandera estrangera com a part del canvi regulatori. Si un primer despatx es va realitzar amb permís exprés previ a una Capitania Marítima, els vaixells que onegin bandera estrangera poden acollir-se al sistema de despatx simplificat.

Preguntes freqüents

¿Quant costa passar un vaixell de llista 6 a 7?

A continuació es farà una aproximació amb dades de l’ITB, per saber el preu de la inspecció realitzada. Aquesta inspecció variarà el seu cost en funció de l’eslora del vaixell.

ESLORA 0 a 6 6 a 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 12 12 a 15 15 a 18 18 a 24
PREU ITB 250€ 315€ 410€ 490€ 500€ 660€ 750€ 925€ 1100€

¿Com sol·licitar el despatx d’explotació comercial en llista 7 i 6?

La forma preferent per realitzar el tràmit de despatx és a través de la Seu Electrònica, en qualsevol de les modalitats que contempla el Reglament de Navegació Marítima. D’aquesta manera es faciliten els processos administratius i la comunicació amb l’Administració marítima. Els interessats poden trobar més informació, models de sol·licitud i el formulari de presentació de sol·licituds a la Seu Central.

sede electronica-despacho de buques

¿Què és la llista 6a?

Les embarcacions esportives o d’esbarjo amb fins lucratius s’inscriuran a la llista sisena. Quan algú compra un vaixell a una empresa de lloguer que l’havia estat llogant, per exemple, haurà de passar de la llista 6a a la 7a.

¿Com canviar de llista un vaixell?

Hi ha dues formes de modificar la llista d’un vaixell. D’una banda, contractar una empresa perquè s’encarregui de la gestió i presenti tots els documents en el teu nom. Per tu mateix és l’altre opció. Aquesta acció hauràs de realitzar-la des de la Capitania de Marina Mercant.

Documentació necessària:

 • Assegurança que cobreixi l’activitat
 • Certificat de l’ISM corresponent a la farmaciola.
 • Fotocòpia del certificat de Navegabilitat
 • Base del registre mercantil

Si finalment decideixes fer-ho per tu mateix hauràs de:

 • Primer hem d’ingressar a la seu electrònica del Ministeri de Foment.
 • Buscar “Marina Mercante” a la columna de l’esquerra.
 • A continuació: “Registre de vaixell”. Després, a “Vaixells en servei”.
 • Triem l’opció “altres tràmits relacionats amb dades de matriculació” una vegada estiguem dins de “vaixells en servei”.
 • Els procediments que podem utilitzar es numeraran a la pantalla. Com podem veure, ‘canvi d’activitat/llista’ és un d’ells. L'”Inici del Tràmit” apareix quan passem a la columna de la dreta. Es podrà fer de forma presencial portant la documentació juntament amb l’imprès i donar-lo a Capitania o de forma informàtica mitjançant la seva respectiva firma electrònica.

Què és el despatx d’una embarcació?

El Rol o llicència de navegació, que inclou el títol requerit per al seu govern i el nombre màxim de persones a bord, es presenta a la capità o districte marítim per formalitzar els despatxos. Quan es renovin els corresponents certificats emesos per la Capitania Marítima, les embarcacions d’esbarjo hauran d’actualitzar el seu Rol de Despatx i Dotació o Llicència de Navegació. Es permet el despatx d’embarcacions d’esbarjo durant un temps determinat. La caducitat del certificat de navegabilitat del vaixell es situa dins del termini normal de validesa del despatx. No obstant això, quan es produeixin alteracions en la informació de la documentació (com canvis de titularitat, canvis de caràcter, modificacions de motor, etc.), la documentació haurà d’actualitzar-se. També es registren, prèvia sol·licitud, les altes i baixes. El Certificat de Registre Espanyol – Permís de Navegació, introduït pel RD 1435/2010, substituirà les llicències de navegació d’embarcacions d’esbarjo de entre 2,5 i 24 metres sense tripulació professional un cop realitzin qualsevol operació o acte que requereixi inscripció o anotació en la fulla d’inscripció.

 

Per a aquells que desitgen aprofundir en el seu coneixement i habilitats nàutiques, a l’escola nàutica Pronautic oferim el curs de patró d’embarcacions d’esbarjo. Aquest programa està dissenyat tant per a principiants com per a navegants experimentats, proporcionant la instrucció necessària per a manejar amb confiança i seguretat la seva embarcació. A través d’una combinació de teoria i pràctica, els estudiants de Pronautic s’equipen amb el coneixement i l’experiència per a gaudir plenament de la navegació, respectant sempre les regulacions marítimes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *