Formacions sanitàries necessàries per ser professional del sector marítim

Formacions sanitàries necessàries per ser professional del sector marítim

Si estàs pensant en embarcar professionalment i no saps si necessites tenir formació sanitària, estàs consultant el lloc web correcte.

En aquest article intentem resoldre tots els dubtes que puguin tenirtant la gent de mar experimentada com aquelles persones que vulguin iniciar carrera a la mar.

Per això, i després d’haver explicat de manera generalitzada tot allò que cal saber per ser marino mercant, considerem important parlar sobre la formació sanitària específica. Aquesta es una formació marítima molt específica amb una normativa particular.

Per introduir les formacions que són objecte d’aquest bloc, primer hem de comentar que l’Organització Internacional del Treball, que és l’encarregada de la seguretat i la protecció de la salut i l’assistència mèdica de la gent a la mar (1987), estableix que aquells marins que no tinguin la titulació de metge i que siguin encarregats de l’assistència mèdica a bord, han d’haver acabat satisfactòriament un curs de formació teòrica i pràctica en matèria d’assistència mèdica.

L’anterior afirmació és òbvia ja que, si no tenim formació de primers auxilis o una altra anàloga, no serem capaços de tractar les persones que estiguin al mateix vaixell que nosaltres en cas d’hemorràgia, malaltia, hipotèrmia, etc.

Per tant, tenint en compte que el medi marí és peculiar i amb una temàtica molt diferent dels altres, quina formació sanitària hem de tenir?

Amb la realització de cursos en la matèria impartits a centres homologats, obtindrem un certificat d’especialitat en formació sanitària que ens permetrà contrastar els nostres coneixements davant de l’autoritat i l’administració.

Els organismes internacionals i els convenis i codis de formació creen els següents certificats de formació sanitària per als treballadors del mar:

Objectius de la formació sanitària en el sector marítim

Hem de ser conscients que, a la mar, som nosaltres els primers en afrontar les emergències, siguin de supervivència, contra incendis o sanitàries. Per això, l’objectiu de les formacions sanitàries és preparar-nos en aquesta matèria contextualitzant tos els coneixements i pràctiques amb el món mercant, pesquer i nàutic.

Els continguts mínims de dites formacions, avançades i inicials, venen establertes i regulades per l’Ordre PRE/646/2004. Aquesta Ordre també s’encarrega d’establir les condicions per l’expedició i l’homologació del certificat.

De manera general, els continguts bàsics dels que tracta la Formació Sanitaria Específica Inicial són els següents:

 • Recursos sanitaris en la mar
 • Estructura, funcions del cos humà i examen del pacient
 • Asfixia i parada cardíaca
 • Hemorràgies, ferides i quemadures
 • Shock, hipotèrmia i intoxicacions
 • Traumatismes, rescat i transport
 • Accidents de treball i malalties
 • Higiene individual i col·lectiva
 • Administració de medicaments i consulta mèdica per radio

 

Per una altra banda, els continguts de la Formació Sanitaria Específica Avançada són els següents:

 • Recursos sanitaris per els marinos
 • El cos humà
 • Examen del pacient i ABCDE
 • Asfixia i parada cardiorespiratoria
 • Hemorràgia i shock
 • Ferides
 • Quemadures i congelacions
 • Trastorns ambientals per fred i calor
 • Intoxicacions
 • Esquinços, luxacions i fractures
 • Transport de ferits
 • Lesions d’oïda, nas, coll i ulls
 • Accidents de treball i malalties professionals
 • Higiene personal
 • Malalties de transmissió sexual i malalties tropicals
 • Alcohol i altres drogues. Urgències psiquiàtriques
 • Atenció al part
 • Mort en la mar
 • Botiquín
 • Consulta radio-mèdica

També és rellevant comentar que no estarem sols a la mar. L’Institut Social de la Marina, dependent del Ministeri de Treball i Afers Socials, comprèn, entre altres competències i funcions, l’assistència sanitària als treballadors de la mar a bord ia l’estranger, utilitzant els mitjans propis com els vaixells hospitals o la consulta mèdica per ràdio, la inspecció i el control dels mitjans sanitaris i les condicions higièniques de les embarcacions. Així que sempre tindrem l’opció de fer consultes mèdiques per ràdio i/o demanar assistència als vaixells hospital de l’ISM.

Persones obligades a rebre la formació sanitària

L’Ordre ja mencionada en aquest article, diu que hauran de tenir la formació sanitària tots els tripulants embarcats que requereixin per a l’exercici de la seva professió una formació professional marítima i que no siguin Metges o Diplomats Universitaris en Infermeria, en qualsevol embarcació degudament registrada o abanderada a Espanya, d’acord amb allò que disposa la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant , que facin navegació marítima o pesquera amb exclusió de:

 • La navegació fluvial
 • Els vaixells dedicats al servei de defesa nacional
 • Les embarcacions d’esbarjo utilitzades per fins no comercials que no disposin d’una tripulació professional
 • Els remolcadors que naveguin en zona portuària
 • Les embarcacions dels pràctics dels ports.

De manera més concreta per cada certificat:

Els oficials encarregats de la guàrdia en cambra de màquines i els capitans, patrons i oficials que s’hagin d’encarregar de la guàrdia de navegació en embarcacions obligades a portar la farmaciola C, han de comptar amb el certificat de formació sanitària específica inicial.

D’altra banda, estan obligats a estar en possessió del certificat del curs de formació sanitària específica avançada els capitans, patrons i oficials que s’hagin d’encarregar de la guàrdia de navegació en vaixells obligats a portar la farmaciola A o B.

Si a més volen contrastar quin tipus de farmaciola han de portar a bord, cal consultar el Reial decret 258/1999, de 12 de febrer.

Certificats de formació sanitaria

Com hem comentat durant aquest bloc, el curs que realitzem per preparar-nos aquesta matèria ha d’estar aprovat i homologada per realitzar formació teòrica i pràctica en matèria d’assistència mèdica, establint una formació elemental i una altra del nivell més alt en funció del tonatge del vaixell i del temps de demora a obtenir una assistència mèdica qualificada.

Aquest és el cas de ProNauticTraining Centre. En aquest centre de formació es pot obtenir el certificat en Formació Sanitària Específica Inicial i el corresponent a l’Avançat realitzant les formacions següents:

Curs de Formació Sanitària Específica Inicial

Curs de Formació Sanitària Específica Avançada

Finalment cal esmentar que el Reial decret 258/1999 de 12 de febrer, pel qual s’estableixen les condicions mínimes sobre protecció de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors de la mar, estableix 5 anys com la validesa màxima dels certificats , tant específic Inicial com Avançat, dels capitans, patrons i el personal encarregat de la utilització, control i manteniment de la farmaciola a bord.

Un cop transcorregut aquest període, caldrà fer un reciclatge periòdic. Aquesta formació, així com el reciclatge periòdic, han d’estar acreditats mitjançant la possessió dels corresponents certificats de formació sanitària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *