Maniobra d’home a l’aigua

Maniobra de hombre al agua

Un dels riscos més grans en el món de la nàutica és que una persona caigui a l’aigua mentre el vaixell està en navegació. Aquest accident es coneix com a home a l’aigua. El primer perill d’aquest accident és que el mateix vaixell pot colpejar la persona que ha caigut o, pitjor encara, la persona pot arribar a tocar l’hèlix del vaixell. Un cop passat aquest primer perill hi ha el risc de perdre la persona de vista i no tornar-la a trobar. En aproximadament un 50% dels casos reportats d’homes a l’aigua que s’han perdut de vista no s’ha recuperat la persona amb vida de l’aigua.

A causa de la seva importància, tots els navegants en possessió d’un títol nàutic, des de la llicència de navegació o el patró de navegació bàsica, fins a un capità de la Marina Mercant han rebut formació de com actuar en un cas d’home a l’aigua en algun centre homologat com Pronautic. Per conèixer com actuar davant un d’aquests accidents que pot tenir unes conseqüències tan greus, en aquest bloc veurem com podem prevenir l’accident, com actuar si passa i les maniobres per recuperar la persona de l’aigua i per buscar-la si la perdem de vista, entre altres factors que ens ajudaran a navegar de manera més segura.

Prevenció per evitar un accident d’home a l’aigua

Com en tot tipus d’accidents, el primer i probablement el més important és prevenir que l’accident pugui arribar a passar, en aquest cas evitar que ningú caigui a l’aigua.

Primer cal anar amb compte amb el que pot començar com un inofensiu capbussó per refrescar-se un dia calorós. N’és una prova la pel·lícula basada en fets reals en què un grup de persones navegant en un veler decideixen banyar-se per refrescar-se, saltant tots a l’aigua sense recordar-se de preparar l’escaleta de l’embarcació, de manera que després no van ser capaços de tornar a pujar a l’embarcació, patint un final tràgic. També cal vigilar que no hi hagi corrents fortes que ens puguin arrossegar lluny de l’embarcació.

En el cas d’una caiguda accidental, alguns dels mètodes de prevenció més eficaços són els següents. Per evitar relliscades a coberta convé fer servir calçat adequat, amb sola antilliscant i apta per a l’aigua, ja que és molt fàcil que la coberta estigui mullada per la pluja, els esquitxos o la humitat. Per evitar que una ensopegada o una pèrdua d’equilibri deguda al moviment del vaixell acabi en home a l’aigua és convenient envoltar la borda del vaixell amb guardamans (cables o xarxes usats per prevenir que les persones caiguin per la borda).

Finalment, un dels sistemes més importants per prevenir una caiguda a l’aigua és l’arnès de seguretat, que s’hauria de portar lligat a l’embarcació amb una línia de vida prou llarga per donar mobilitat al tripulant, però no tant com per deixar que la persona caigui a l’aigua. El seu ús és molt important sobretot navegant amb mal temps, amb vent i onatge fort, navegant a vela si cal anar a la proa de l’embarcació per ajustar les veles durant una regata, si es navega en solitari o si estàs sol de guàrdia a coberta.

Què fer en cas d’home a l’aigua

En cas que els sistemes de prevenció fallin i es produeixi l’accident d’home a l’aigua, és de vital importància actuar de manera ràpida. Tal com hem dit, el primer perill és copejar la persona amb la pròpia embarcació i sobretot amb l’hèlix i posteriorment perdre-la de vista. Per tant, l’actuació inicial es basarà en evitar aquests dos successos.

La persona que vegi caure a una altra al mar donarà l’alarma, avisant a la resta de la tripulació de la caiguda i per quin costat de l’embarcació s’ha produït (estribord o babord) i mantindrà contacte visual amb la persona a l’aigua, ja que així és més fàcil no perdre’l de vista, en el moment que s’aparta la vista és molt difícil tornar a localitzar-la, sobretot si hi han onades.

En aquest mateix instant el qui es trobi al timó haurà de virar tot el timó a la mateixa banda on la persona hagi caigut a l’aigua el més ràpid possible, per mantenir la popa de l’embarcació allunyada de la persona, ja que a la popa és on es troba l’hèlix, alhora també aturarà la màquina de l’embarcació, per intentar evitar danys amb l’hèlix i que l’embarcació s’allunyi més de la persona. També haurà de prémer el botó MOB (Men Over Board) d’home a l’aigua del GPS perquè es guardi la posició en què ha caigut.

Els tripulants que es trobin a coberta hauran de llançar per la borda qualsevol objecte flotant i d’alta visibilitat perquè la persona a l’aigua pugui agafar-se i evitar que s’ofegui i perquè sigui més fàcil localitzar-lo. Per això la majoria d’embarcacions estan obligades a portar cèrcols salvavides a coberta llestos per ser llançats. També hi ha els dispositius IOR, els senyals fumígens i els llums flotants per assenyalar la posició de la persona, encara que qualsevol objecte flotant podria ser útil, com una boia, una armilla salvavides o un flotador de color cridaner.

Tipus de maniobres d’home a l’aigua

Un cop evitat el risc inicial de l’hèlix girant el timó a la banda on s’ha produït l’home a l’aigua i aturant la màquina, cal fer la maniobra d’home a l’aigua adequada a la situació i al tipus d’embarcació en què es navegui . En tots els casos l’objectiu de la maniobra és capgirar i tornar a recollir la persona de l’aigua el més ràpidament possible, sense arribar a perdre-la de vista si és possible.

En el cas de la maniobra navegant a vela hi ha diverses variants, però en tots els casos es tracta d’arribar a la posició de la persona navegant de cenyida i deixar anar les escotes, posant l’embarcació proa al vent al costat de la persona per aturar-la. De tota manera, si és possible i sobretot si no es té gaire experiència navegant a vela és millor recollir les veles i engegar el motor per facilitar-ne la maniobra.

La maniobra d’home a l’aigua llanxa o embarcació petita, que serà molt maniobrable, es tractarà de capgirar com més aviat millor i dirigir la proa a passar a prop de la persona a l’aigua, parant el motor en estar a unes dues eslores perquè l’embarcació arribi al seu costat lentament i sense perill de l’hèlix. En cas que hi hagi onades grans que aixequin l’embarcació seria convenient acostar-se per sotavent de la persona, per evitar que una onada li llenci l’embarcació a sobre.

Maniobra d’Anderson i Boutakow

En vaixells i embarcacions grans no és tan ràpid canviar de rumb i reduir la velocitat, per la qual cosa és més probable que ens allunyem del lloc de la caiguda, amb el risc consegüent de perdre de vista la persona. Un vaixell mercant de port mitjà navegant a 20 nusos, girant tot el timó tindrà un avenç d’uns 500 metres o més abans de fer la volta. Per això serà convenient fer unes maniobres concretes estudiades perquè l’embarcació torni a passar pel mateix lloc on s’ha produït la caiguda. Les més conegudes i utilitzades són la Maniobra d’Anderson i la Maniobra de Boutakow.

En el cas d’una embarcació més gran, després de realitzar la maniobra s’haurà d’intentar situar l’embarcació a sobrevent de la persona a l’aigua, de manera que la protegeixi del vent i les onades. En ser a prop, s’haurà de llançar una embarcació a l’aigua per anar a recollir l’accidentat.

Maniobra Anderson

La Maniobra d’Anderson és la més senzilla. Simplement es tracta de girar tot el timó a la banda on ha caigut la persona i mantenir-lo així fins que l’embarcació hagi girat 270 graus, moment en què hauríem de tenir la persona per la proa.

Maniobra de Anderson

Maniobra Boutakow

La Maniobra de Boutakow és una mica més complicada d’executar, però ens assegura tornar sobre la derrota que estàvem portant, molt útil si no sabem el moment exacte en què la persona ha caigut a l’aigua. Es tracta de girar tot el timó cap a la banda on ha caigut la persona, com en tots els casos, i en haver caigut 70 graus a aquesta banda canviar tot el timó a la banda contrària fins que es porti un rumb oposat a l’inicial.

maniobra de boutakow

Cerca i exploració

Si no veiem la persona quan cau o no fem la maniobra d’home a l’aigua correctament podem perdre de vista la persona. Si hem marcat la posició amb el botó MOB del GPS podrem tornar a la posició de la caiguda, ia partir d’aquí començar la cerca de la persona.

En el cas que es perdi de vista la persona, caldria fer una trucada de socors perquè totes les embarcacions i serveis de salvament de la zona ajudessin amb la cerca. Acordeu-vos de cancel·lar l’auxili en cas de recuperar la persona.

Un dispositiu que pot resultar de molta ajuda són les radiobalises personals, que es poden portar col·locades a la roba i envien un senyal a les embarcacions que permet ubicar la víctima fàcilment.

Per realitzar la cerca de la forma més eficient possible hi ha diversos patrons de cerca que són usats per a aquests casos.

Exploració en espiral quadrada

Un dels patrons més utilitzats és l’exploració en espiral quadrada. Per realitzar aquest patró primer cal cercar el DATUM, que és la posició on s’estima que hauria d’estar la persona. Aquesta posició es calcula tenint en compte la posició de la caiguda i el moviment produït pel corrent.

Un cop al DATUM es posa un rumb qualsevol i es navega mantenint una mateixa velocitat durant un temps t a aquest rumb. Passat el temps t es canvia de rumb 90 graus a estribord i es navega al nou rumb el temps t. Seguidament es torna a canviar de rumb 90 graus a estribord i es navega un temps doble 2t, es gira 90 graus a estribord i una altra vegada naveguem un temps 2t. Cada dos canvis de rumb augmenta una vegada més el temps, de manera que els costats del quadrat es van allargant, formant una espiral quadrada. El temps t dependrà de la velocitat de l’embarcació i de les condicions de visibilitat del moment, i serà prou curt per no deixar cap zona sense explorar entre les voltes consecutives.

Exploración en espiral cuadrada

Exploració per sectors

Un altre patró d’exploració que també es fa servir és l’exploració per sectors. En aquest cas es comença també des del DATUM a un rumb determinat, a una velocitat fixa i durant un temps t. Passat aquest temps es vira a estribord 120 graus i es navega un temps t, passat el qual es vira una altra vegada 120 graus a estribord. En navegar un temps t al nou rumb es torna a passar pel DATUM. Després d’haver completat aquest primer triangle o sector, es continua al mateix rumb, repetint el mateix fins a completar un total de 3 sectors. Si encara no s’ha trobat la persona es varia el rumb inicial 30 graus a estribord i es repeteixen els 3 sectors.

Aquest patró té l’avantatge que la zona propera al DATUM es revisa millor que a l’exploració en espiral quadrada, però té el desavantatge que si els sectors són massa petits i la persona s’ha allunyat més de la zona no s’arribarà a trobar .

Exploración por sectores

Precaucions

Hi ha una sèrie de coses que cal evitar tant sí com no en el cas que una persona caigui a l’aigua. Primer ningú ha de saltar a l’aigua per ajudar la persona que hagi caigut, tret que porti una armilla salvavides posada i estigui lligada a l’embarcació, només si el que ha caigut està inconscient o no sap nedar. Tampoc no s’ha de fer marxa enrere quan s’estigui a prop de la persona, cal anar reduint velocitat en aproximar-se i arribar al seu costat amb l’arrencada de l’embarcació. Finalment, intentar no perdre la persona de vista en cap moment i en cas de perdre’l demanar ajuda immediatament i no deixar de buscar massa aviat.

Reanimació d’un nàufrag

Si quan recuperem el nàufrag de l’aigua aquest no està conscient i no respira cal trucar al Servei Radiomèdic 913103475 o al número d’emergències 112 perquè ens aconsellin o ens puguin enviar ajuda. En cas que no tingui pols ni respiri caldrà començar la reanimació cardiopulmonar RCP. Aquesta maniobra tracta de realitzar compressions fortes al centre del pit de la víctima, que estarà estirada a terra, usant les dues mans entrellaçades i amb els braços estirats. Cal fer entre 60 i 100 compressions per minut i cada 30 compressions realitzar dues respiracions boca a boca. Per a les respiracions boca a boca cal fer el cap de la víctima cap enrere. Seguidament amb una mà tanquem el nas de la víctima i amb l’altra li aixequem la mandíbula i amb la nostra boca cobrim totalment la de la víctima i li insuflem aire.

Temps de supervivència a l’aigua

La recuperació de la persona de l’aigua ha de ser el més ràpida possible ja que depenent de les condicions pot ser que no sobrevisqui gaire temps. El primer que cal evitar és que la víctima s’ofegui. Per això és important llançar objectes flotants per la borda perquè es pugui agafar. Si naveguem en condicions en què sigui probable que algú caigui per la borda és bona idea portar posada una armilla salvavides. Per això s’usen les auto inflables, que són còmodes de portar, i fins i tot hi ha abrics que serveixen com a arnès i com a armilla salvavides.

Si la víctima no s’ofega, l’altre risc que corre la seva vida és la hipotèrmia. Al estar submergit a l’aigua es perd calor molt ràpidament, provocant una disminució ràpida de la temperatura del cos. Si disminueix massa, pot causar la mort de la víctima. S’han realitzat unes taules per determinar el temps de supervivència d’una persona a l’aigua, tenint en compte la temperatura de l’aigua i el temps que trigaria a ser afectat per la hipotèrmia.

TEMPERATURA DE L’AIGUA TEMPS DE SUPERVIVENCIA
Inferior a 5 graus Inferior a 1 hora
De 10 a 5 graus De 1 a 3 hores
De 15 a 10 graus De 3 a 8 hores
De 20 a 15 graus De 8 hores a 1 dia
De 25 a 20 graus De 1 a 3 dies
Superior a 25 graus No definit

Hipotèrmia: Conceptei mesures a prendre

Si la temperatura de la persona és menor a 35 graus centígrads, es considera que té hipotèrmia. Si disminueix a menys de 31 graus, es considera hipotèrmia greu, que pot ser mortal. Els símptomes de la hipotèrmia són tremolors forts, entumiment del cos, color blau de la pell, pèrdua de capacitat mental, etc.

Si en recuperar la persona té hipotèrmia serà important intentar portar-la a un centre mèdic i trucar als serveis d’emergència. Com a mesures de primers auxilis hauríem de retirar la roba mullada de la víctima i portar-la a un lloc sec i càlid per augmentar-ne la temperatura lentament usant objectes calents en aixelles, engonals i coll i mantenir-lo vigilat.

Quefer si ets tu qui cau a l’aigua

Si som nosaltres els qui hem caigut a l’aigua, el primer és intentar cridar l’atenció de la resta de la tripulació perquè vegin que hem caigut. Un cop l’embarcació s’allunyi intentem mantenir contacte visual i busquem algun objecte flotant per agafar-nos-hi. Acordant-nos que el principal risc que correm després de l’ofegament és la hipotèrmia, si podem intentarem guardar la màxima calor corporal, per a això, si tenim objectes flotants, intentarem mantenir la major part del cos fora de l’aigua. També ens deixarem posada la roba, tret que sigui molt pesada i ens arrossegui al fons, i intentarem moure’ns el mínim possible i col·locar-nos en posició fetal, per reduir la pèrdua de calor.

És molt important mantenir la calma i no perdre l’esperança, tot guardant el màxim d’energia per aguantar més temps. Si estem molt a prop de la costa podríem intentar arribar nedant, però només si és molt a prop, ja que si ens movem del lloc de la caiguda és més probable que no ens trobin.

Per rebre formació específica per a aquests casos acudiu a un centre de formació professional marítima especialitzat com a Pronautic a Barcelona.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *