Renovació del Permís de navegació

donde renovar permiso de navegacion

És un tràmit que s’emmarca dins de la categoria de serveis administratius que ofereix l’Administració Marítima. El seu objectiu és ampliar la llicència perquè l’embarcació autoritzada pugui continuar navegant amb ella sense deixar d’estar acollit al “certificat de navegabilitat”.

Requisits per a la renovació del permís de navegació

La renovació i expedició del certificat de registre espanyol i dels permisos de navegació s’obtindrà mitjançant el pagament de les taxes respectives a l’anotació en el lliurament del nou certificat i en la fulla de seient de l’emissió.

Aquest pagament es realitza quan un interessat o persona autoritzada sol·licita un nou certificat al Districte Marítim.

On renovar el Permís de navegació?

S’ha de renovar presencialment en l’organisme corresponent, o a través de la seu electrònica del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.

Quan es fa la renovació del Permís de navegació?

El certificat de registre espanyol-permís de navegació ha de renovar-se cada cinc anys, havent de realitzar-se una sol·licitud de renovació tres mesos abans de la data de caducitat del certificat.

Quan sigui necessari canviar un certificat de permís de navegació espanyol per un nou, bé perquè estigui clarament deteriorat o perquè ja no sigui llegible, el nou certificat conservarà la data de caducitat de l’antic; no obstant això, pel fet que la renovació tindrà lloc tres mesos abans de l’expiració del certificat anterior, es considerarà una renovació.

Què passa si no es renova el Permís?

El permís de navegació es revoca automàticament en cas de no renovació del certificat de registre marítim. A més, les autoritats marítimes tenen la facultat de sancionar-ho. Un vaixell no pot navegar sense el seu permís de navegació si ha expirat.

D’altra banda, el Règim Sancionador de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant estableix infraccions de dues categories:

 • Menor: si el capità del vaixell no aporta la documentació necessària quan se li sol·licita. Multa de fins a 60.000 euros.
 • Greu: si falta la documentació del vaixell o no coincideix. Multa de fins a 120.000 euros.

Renovar el Permís de navegació en cas de pèrdua, robatori o deterioració

El procés és similar a la renovació si és necessari expedir un nou permís de navegació a conseqüència de robatori, furt, deterioració o pèrdua.

Per a no pagar les tarifes d’expedició en casos de furt o furt s’haurà de presentar la denúncia de l’incident. La resta del temps funciona com en renovació. Sempre que es conservi la validesa del permís. És a dir, encara que no s’expedirà fins dins de cinc anys, la data de validesa del document serà la mateixa que abans.

Quant costa renovar el Permís de navegació?

Dintre el següent enllaç de la seu electrònica del Ministeri de Transport Mobilitat i Agenda Urbana trobaràs el model per pagar les taxes.

En aquest cas “Registro de Buques y Empresas navieras” (790-025).

Dins del formulari, a “Concepto”: “Actuación administrativa a instancia de parte que conlleveanotación en hoja de asiento”.

Documents per a la renovació llicència de navegació

 • Fotocòpia del DNI/Passaport/Targeta de residència.
 • Certificat mèdic.
 • Targeta marítima original.
 • Taxa model 046 (una taxa de navegació, el valor de la qual serà determinat per la comunitat autònoma).
 • Imprès sol·licitud del tràmit.

Passos a seguir per a renovar una llicència de navegació a Espanya

 • Reunir la documentació necessària.
 • Passar el reconeixement mèdic.
 • Acudir a l’organisme corresponent.
 • Abonar la taxa model 046 (una taxa de navegació, el valor de la qual serà determinat per la comunitat autònoma).

Renovació d’una llicència de navegació amb l’antic “titulín”

El nom oficial d’aquest document, que era “autorització federal”, va ser “titulín” fins a 2014.

Has de tenir en compte que és possible obtenir el nou document al qual ens referim per a poder validar-ho. Hauràs de verificar-ho completant les quatre hores de pràctica necessàries per a obtenir una llicència de navegació. A més, hauràs d’aportar tant la targeta de navegació original (títol) com una fotocòpia del teu DNI.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *