Packs

Pack Creuers/Ferries

-15%
Oferta!

Formació Bàsica en Seguretat

750,00  600,00 

El curs de Formació Bàsica en Seguretat consistirà en les pràctiques de supervivència, prevenció, detecció i extinció d’incendis al camp de foc de Pronautic especialitzat per a la gent de mar.

Formació bàsica en seguretat marítima desenvolupada per a gent de mar

Segons l’ORDRE FOM 2296/2002, es requereix la possessió del “Certificat de Formació Bàsica” a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes als vaixells civils, així com a aquells als quals se’ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del Quadre d’Obligacions i Consignes del Vaixell, del Pla d’Emergènciesd’abord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.

L’ORDRE FOM esmentada, que acull i desenvolupa el Certificat de Formació Bàsica en Seguretat, prové de l’adopció d’unes bases comunes internacionals en matèria de formació marítima i nàutica establertes pel Conveni de formació STCW del 1995. D’aquesta manera, el curs de Formació Bàsica en Seguretat realitzat a ProNauticTraining Centre segueix els mínims especificats al mateix Conveni.

Per obtenir aquest certificat d’especialitat marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional, caldrà fer el curs en Formació Bàsica en Seguretat en un centre de formació homologat com aquest.

Objectiu del curs bàsic en seguretat marítima

L’objectiu del curs en Formació Bàsica en Seguretat Marítima és formar tot el personal i tota la gent de mar que estigui navegant o embarcat en vaixells mercants, creuers, vaixells de pesca, etc., en matèria de seguretat marítima perquè obtinguin els coneixements necessaris per controlar i organitzar la seguretat i les emergències de bord del vaixell, així com la supervivència en cas d’abandonament.

Curs STCW en formació bàsica en seguretat marítima homologat a Espanya per la Direcció General de la Marina Mercant. S’imparteix a Barcelona i Manresa

El Certificat d’Especialitat Marítima obtingut a ProNautic Training Centre està homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI) seguint les disposicions del Conveni STCW.

09/13 dies

45 hores de teoria

25 hores de pràctica

Dates del curs

Confirmat 15 juliol - 27 juliol 15/07 - 27/07 Manresa - Barcelona
Confirmat 05 agost - 13 agost 05/08 - 13/08 Manresa - Barcelona
Confirmat 16 setembre - 29 setembre 16/09 - 29/09 Barcelona Port Olímpic - Manresa
Confirmat 21 octubre - 29 octubre 21/10 - 29/10 Barcelona Port Olímpic - Manresa
Confirmat 18 novembre - 30 novembre 18/11 - 30/11 Barcelona Port Olímpic - Manresa
Confirmat 14 desembre - 22 desembre 14/12 - 22/12 Barcelona Port Olímpic - Manresa

Data *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

Un cop finalitzat aquest curs STCW i tramitat el certificat corresponent, l'alumne podrà tramitar la llibreta marítima (DIM) i treballar a la mar. Per això també s'haurà de fer un reconeixement mèdic a l'Institut Social de la Marina (ISM), el qual també exigeix el certificat en Formació Bàsica en Seguretat per a la seva realització.

A més de ser un mínim per embarcar en vaixells civils, el certificat en formació bàsica en seguretat compta amb sortides professionals molt variades:
• Mariner en un Club Nàutic, una Marina o un Port Esportiu.
• Mariner en un pesquer si obté la targeta professional de Mariner Pescador.
• Mariner sense funcions de govern o de màquines a qualsevol vaixell.
• Exercir en diferents posicions en un Creuer.
• Exercir d'ajudant en una embarcació dedicada a l'esquí nàutic, submarinisme, plataformes de motos aquàtiques, vaixells, entre d'altres.

El programa s'ajusta a la normativa oficial de l'Ordre FOM/2296/2002 i la Resolució de 18 de juny de 2013, complint el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Regla VI/1 del Conveni STCW-78.

Les reserves que es cancel•lin amb un mínim de 30 dies d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'antelació a la data d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'inici del curs rebran un reemborsament complet. Les reserves que es cancel•lin amb un mínim de 15 dies d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'antelació a la data d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'inici del curs rebran un reemborsament del 50%.
Oferta!

Vaixells de Passatge

300,00  280,00 

El curs de Vaixells de Passatge aportarà coneixements de gestió d’emergències, control de multituds, seguretat dels passatgers i tripulants, la càrrega i la integritat del casc. També detallarà els exercicis periòdics i simulacres que es realitzen i la familiarització dels tripulants.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

4 dies

24 hores de teoria

8 hores de pràctica

Dates del cursData *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

El curs va dirigit a Capitans i Oficials de Pont, Caps i Oficials de Màquines i Electrotècnics, així com a Mariners de Pont i Màquines i a la resta de tripulants (Camarers, Cuiners, Animadors, Recepcionistes, entre molts altres.). Hauran de tenir assignades funcions d’assistència al passatge en situacions d’emergència dins els vaixells de passatge, tant convencionals com de transbord rodat (Ro-Ro), amb tonatge igual o superior a 500 GT o que estiguin autoritzats a transportar 300 o més passatgers.

El programa s’ajusta a la normativa oficial de l’Ordre FOM/2296/2002, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a les Seccions A-V/2 i A-V/3 del Codi de Formació esmenat.

Oferta!

Formació Bàsica en Protecció Marítima

180,00  150,00 

El curs de Formació Bàsica en Protecció Marítima busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per contribuir en la implementació de la seguretat marítima a través d’una major presa de consciència en el reconeixement de riscos i amenaces de la seguretat, la comprensió de la vigilància i la coneixença dels equips i sistemes de protecció.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

1 dies

6 hores de teoria

2 hores de pràctica

Dates del cursData *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

Aquest curs va dirigit a tots els tripulants de vaixells mercants que necessiten el curs de Protecció dels Vaixells i de les Instal·lacions Portuàries, i que no disposin del curs d’Oficial de Protecció del Vaixell. En aquest certificat s’inclou la formació, la instrucció i les normes de competència per prendre decisions i consciència sobre els aspectes relacionats amb la protecció marítima.

El programa s’ajusta a la normativa oficial de l’Ordre FOM/2296/2002, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Regla VI/6 del Conveni STCW-78 esmenat, Secció A-VI/6, Quadre A-VI/6-2 i Secció B-VI/6 del Codi de Formació.

Oferta!

Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

389,00  330,00 

El curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) aportarà coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar els supervivents, conèixer els equips de salvament i el motor, remolcar una balsa salvavides i desbolcar-la.

Segons la Ordre FOM 2296/2002, es requereix la possessió del “Certificat d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)” al personal següent:

  1. Capitans i Oficials de Pont i de Màquines de vaixells de passatge
  2. Capitans i Oficials de Pont i de Màquines de vaixells mercants d’arqueig superior a 75 GT
  3. Capitans i Oficials de Pont i de Màquines, de vaixells pesquers majors de 20 m d’eslora.
  4. Als Mariners, de pont i de màquines, de vaixells mercants que tinguin assignades funcions en el maneig d’embarcacions de supervivència i bots de rescat en els vaixells citats en els anteriors subapartats.

La Ordre FOM mencionada, que acull i desenvolupa el Certificat d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids), prové de l’adopció d’unes bases comuns internacionals en matèria de formació marítima i nàutica establertes pel Conveni de formació STCW del 78-95. D’aquesta manera, el curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) realitzat a ProNauticTraining Centre segueix els requeriments del mateix Conveni.

Certificat d’embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids

Per obtenir aquest certificat d’especialitat marítima, homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional, caldrà fer el curs en Embarcacions de Supervivència i Pots de Rescat (No Ràpids) en un centre de formació homologat com aquest.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

Objectius del curs de bot de rescat no ràpid

L’objectiu del curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) és formar tot el personal i tota la gent de mar que estigui navegant o embarcat en vaixells mercants, creuers, vaixells de pesca, etc., que reuneixin les condicions especificades en els paràgrafs anteriors, aportant-los coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar supervivents, conèixer els equips de salvament i els seus motors, remolcar una bassa salvavides i adreçar tant el bot com la bassa.

Temari i programa del curs

Per això, el temari del curs realitzat a ProNautic es divideix en els següents blocs:

  • Fer-se càrrec d’una embarcació de supervivència o bot de rescat durant i després de posar-la a l’aigua.
  • Utilitzar el motor d’una embarcació de supervivència.
  • Organitzar els supervivents i l’embarcació de supervivència després d’abandonar el vaixell o embarcació
  • Utilitzar els dispositius de localització: Equips de comunicacions, senyalització i senyals pirotècniques.

Tindrà una part teòrica que s´impartirà a la mateixa aula de Barcelona, ​​posant a disposició exemplars de tots els equips a treballar segons el temari, i tindrà una part pràctica que es realitzarà amb els nostres equips de supervivència i balsa. Finalment, es realitzaran les pràctiques amb la nostra embarcació de rescat No Ràpid a alta mar ia les dàrsenes del port on es troben les nostres instal·lacions.

Expedició del certificat i la llibreta marítima

Un cop realitzat el curs, per poder treballar en alguns dels rols especificats en aquest text, caldrà tramitar el certificat d’especialitat marítima esmentat. A més a més d’estar en possessió del certificat en Formació Bàsica en Seguretat i de la Llibreta Marítima.

Aquestes tramitacions es duen a terme a través de les Capitanies Marítimes.

3 dies

12 hores de teoria

12 hores de pràctica

Dates del curs

Confirmat 08 juliol - 10 juliol 08/07 - 10/07 Barcelona
Confirmat 05 agost - 07 agost 05/08 - 07/08 Barcelona
Confirmat 16 setembre - 18 setembre 16/09 - 18/09 Barcelona
Confirmat 14 octubre - 16 octubre 14/10 - 16/10 Barcelona
Confirmat 11 novembre - 13 novembre 11/11 - 13/11 Barcelona
Confirmat 09 desembre - 11 desembre 09/12 - 11/12 Barcelona

Data *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

De manera resumida, el curs donarà les atribucions necessàries als Capitans i Oficials de Pont, Capitans i Oficials de Màquines de vaixells de passatge, vaixells mercants d'arqueig brut superior a 75 GT i vaixells pesquers de més de 20 metres d'eslora, així com tot el personal d’abord que tingui assignades funcions en el maneig d'embarcacions de supervivència i bots de rescat, per al domini de les embarcacions de supervivència, així com els bots de rescat no ràpids.

El programa segueix a la normativa oficial de l’Ordre FOM 2296/2002 i la resolució del 18 de juny del 2013, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Regla VI/2 del Conveni STCW-78 enmendat, Secció A-VI/2-1, Quadre A-VI/2-1 i la Secció B-VI/2 del Codi de Formació.

Les reserves que es cancel•lin amb un mínim de 30 dies d'antelació a la data d'inici del curs rebran un reemborsament complet. Les reserves que es cancel•lin amb un mínim de 15 dies d'antelació a la data d'inici del curs rebran un reemborsament del 50%.

TOTAL

1360 € 1156 €