Passos a seguir per aconseguir la Llibreta Marítima o DIM

Llibreta maritima

Què és la Llibreta Marítima DIM? La necessito per navegar i dedicar-e a la Marina Mercant o per treballar en embarcacions de pesca? Es necessita per la nàutica esportiva i d’esbarjo? I per embarcar com professional en un llot? Què necessito per obtenir-la?

Les anteriors són algunes de les preguntes més comuns entre aquells que volen dedicar-se de manera professional a la mar.

En aquest blog, dediquem un espai a resoldre aquest tipus de dubtes. A continuació, respondrem a les preguntes anteriors i intentarem facilitar els passos necessaris per adquirir el Document de Identitat del Marino (DIM), també denominada llibreta marítima.

Què és la Llibreta Marítima DIM?

Abans de res, s’ha de deixar clar el concepte de llibreta marítima (DIM) o Seaman’sbook. Aquest es el document que identifica al marino en el que apareixen les seves dades personals i la relació d’embarcaments. Per tant, registra els embarcaments i desembarcaments (o enroles i desenroles) de la fent de la mar. Cap destacar l’existència dels següents tipus de documents de identificació marítima:

 • Llibreta d’inscripció marítima: Utilitzada únicament per navegacions entre ports o punts situats en zones en les que Espanya exerceix sobirania. Actualment es fa referència a aquest document com Llibreta Marítima.
 • Document d’identitat del Marino (DIM): Utilitzada per navegacions exteriors(amb destí a ports estrangers) o extranacionals (entre els ports o punts situats fora de les zones on Espanya exerceix sobirania).

La llibreta DIM pot ser utilitzada com llibreta d’inscripció marítima, però no a la inversa. És necessari per enrolar-te en una tripulació.

Com obtenir llibreta marítima

Ambdues llibretes tenen aspectes diferents però funcions i maneres d’obtenció similars. L’òrgan de l’Administració encarregat d’expedir aquest tipus de document és la Direcció General de la Marina Mercant, directament oa  través dels seus serveis perifèrics.

Requisits per a la seva obtenció (preu, en què és possible treballar, etc)

Els dos requisits mínims per l’obtenció d’alguna de les llibretes anteriors són:

 • Tenir nacionalitat espanyola (En cas de no ser així, haurà de realitzar un procés similar a l’Administració corresponent a la seva nacionalitat)
 • Haver obtingut el certificat de formació Bàsica en Seguretat (certificat que podeu obtenir en aquest mateix centre).

De manera més concreta, per l’obtenció de la llibreta DIM, s’exigiran de manera suplementaria els següents requisits:

 1. Posseir un títol o targeta professional de la Marina Mercant o de Pesca. En el seu defecte, serà suficient amb el certificat de formació Bàsica o Mariner Pescador.
 2. Formar part de la tripulació de:
 • Vaixells mercants de bandera espanyola o estrangera que realitzen navegacions internacionals.
 • Vaixells pesquers de bandera espanyola o estrangera que exploten aigües internacionals.
 • Vaixells de navegació de cabotatge que també realitzen escales en ports d’altres estats

En el seu defecte, es presentarà una declaració d’intencions de navegar en un vaixell dels anteriors

 • No estar en possessió d’una Llibreta Marítima d’un altre estat (ni haver-la sol·licitat).

Els interessats en exercir professionalment com Marins hauran d’obtenir alguna de les llibretes marítimes, depenent de la modalitat de navegació en la que vulguin concórrer, seguint els passos resumits a continuació:

 • Solitud d’expedició complimentada. Dita sol·licitud normalitzada es pot sol·licitar a les Capitanies Marítimes (de manera física) o descarregar-a a la seu electrònica del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.

DIM. Llibreta Marítima.

 • Fotocopia del DNI o passaport en vigor.
 • Una fotografia en color amb fons llis, uniforme i clar, tipus document d’identitat, del sol·licitant.
 • Justificant del pagament de les tasses que corresponguin. Es podrà sol·licitar el model de pagament de la mateixa manera que en el punt anterior, físicament a Capitania Marítima o via electrònica.

Aquestes tasses fluctuen amb el temps, però aproximadament seran 42€ i 2€ per la llibreta Dim i per la llibreta d’inscripció marítima respectivament. Aquestes apereixen en el mateix document a complimentar del enllaç corresponent a la sol·licitud d’expedició.

 • Una fotocopia compulsada del certificat de Formació Bàsica, o una altra titulació que sigui requisit mínim segons lo anteriorment explicat (també s’admetrà fotocopia compulsada del resguard de la sol·licitud.

Amb tot això, només faltarà tenir paciència per tramitar i recollir la llibreta marítima o document de identitat del marino per poder iniciar la carrera a la Marina Mercant.

(2) Comments

 • Oleksandr Ryabov gener 2, 2024 @ 5:31 pm

  Por favor, avísame si estás ayudando a conseguir Liberta Marítima. Soy ciudadano de Ucrania, vivo en España bajo el programa de protección de guerra, tengo un pasaporte de marinero ucraniano, así como NIE TIE y número de seguridad social

  • Admin gener 4, 2024 @ 7:47 am

   Buenos días,
   Ante esta situación debe siempre informarse a Capitanía. Si tiene el certificado de Formación Básica en Seguridad de su país, podría solicitar a Capitanía Marítima un cambio con su NIE Español y así poder solicitar la expedición de la libreta marítima española y el certificado médico para embarcar.
   Esperemos haberle ayudado, un saludo.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *