Requisits per matricular una embarcació

requisitos para matricular una embarcación

Aquest article pretén ser una guia completa per a aquells que busquen navegar legalment, desglossant els requisits, documents i passos necessaris per a matricular una embarcació. Des d’entendre la importància de la matriculació fins a conèixer els detalls específics exigits per les autoritats marítimes, cobrirem tots els aspectes per a garantir que la seva travessia en el món nàutic comenci sense contratemps.

Documentació necessària per a la matriculació i inscripció de vaixells

En el cas de la matriculació, cal aportar:

 • Certificat d’inspecció de vaixells
 • Declaració de conformitat de l’embarcació
 • Declaració de conformitat del motor
 • Certificat de baixa del Registre del pavelló de procedència
 • Factura on aparegui l’IVA (només per a vaixells nous)
 • Contracte de compravenda liquidat de l’impost de ITPYAJD, si l’embarcació prové d’un altre pavelló
 • Còpia compulsada del DNI del propietari
 • Justificant de les taxes T0 i T5
 • Taxes d’inscripció
 • Informe de l’ITB

 

En el cas de la sola inscripció d’un vaixell:

 • Factura de compra de l’embarcació
 • Sol·licitud d’inscripció
 • Declaració de conformitat
 • Impostos ITP

Què es necessita per inscriure una embarcació?

Una embarcació inscrita ha de tenir la identificació CE, un certificat que acrediti la marca expedida per un organisme independent i el fabricant ha d’haver informat al Registre Marítim Espanyol de les especificacions de l’embarcació mitjançant la Declaració de Conformitat.

Com es matriculen els vaixells?

Una embarcació d’esbarjo té l’opció de matricular-se en dues de les nou llistes disponibles:

 • Llista 6a: vaixells dissenyats per a una explotació comercial.
 • Llista 7a: embarcacions destinades a l’entreteniment, temps lliure o la pràctica de la pesca esportiva.

Els vaixells de la llista 6a només poden navegar quan existeix un contracte que ho recolzi. Aquests vaixells estan dedicats al lloguer, ja sigui amb o sense la presència d’un patró, o bé per a utilitzar-se en programes de formació proporcionats per les escoles nàutiques, com PRONAUTIC.

 

Els diversos caràcters que componen la matrícula tenen un significat específic. En primer lloc, es mostra la llista a la qual pertany, seguida de l’identificador del districte marítim (per exemple, Barcelona: BA). A continuació, s’indica el número de foli, seguit dels dos darrers dígits corresponents a l’any de la matrícula. En el cas de la “inscripció”, l’identificador del districte marítim és substituït pel número assignat per la Capitania.

Matriculació d’embarcacions d’esbarjo per inscriure a la llista 6ª i a la llista 7ª majors de 24 metres

Avui dia, segons les últimes definicions de l’administració, es pot interpretar que a partir d’aquesta eslora, es posa fi a la possibilitat que les embarcacions siguin considerades com a esbarjo.

Per tant, la matrícula per a aquestes embarcacions majors de 24 metres es regularà pel Reial Decret 1027/1989, del 28 de juliol, sobre abanderament, matriculació de vaixells i registre marítim.

Abanderament i matriculació d’embarcacions entre 2,5 i 24 metres a la llista 7ª del registre de vaixells

El procés d’abanderament i registre s’inicia quan el propietari de l’embarcació o el seu representant autoritzat presenta una sol·licitud al districte marítim que correspongui al port de registre triat. El procés d’abanderament i registre es pot iniciar tant per part de l’entitat financera com per l’arrendatari en els casos en què l’embarcació s’adquireixi mitjançant fórmules de lloguer financer amb opció a compra.

La sol·licitud especificarà el nombre màxim de passatgers, la zona de navegació preferida, així com la ubicació de l’embarcació per a la seva inspecció. També es sol·licitarà el número MMSI, si és el cas.

Motos d’aigua

Aquestes han de constar a les llistes sisena i setena del Registre de Matrícula de Vaixells a les Capitanies Marítimes, en un foli diferent i exclusiu de carácter seqüencial.

Cal presentar una sol·licitud amb les següents dades:

 • Data en què es va comprar la moto d’aigua.
 • Marca, model i número de casc o xassís.
 • En cas de canvi de propietari, informació sobre el propietari anterior i la data de la venda.
 • La factura legal de compra.
 • Impres oficial del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Si ja estava inscrita, el número d’identificació.

Abanderament

L’abanderament és el procediment administratiu mitjançant el qual es concedeix permís a un vaixell, embarcació o artefacte naval per enarbolar la bandera espanyola i, amb això, obtenir protecció jurídica. Serveix com a prova el fet que estigui inscrit en algun dels Registres de Matrícula de Vaixells. El port del Districte Marítim on es realitzi el registre podrà ser triat pel titular.

Importació

Si es dóna el cas de la importació d’un vaixell, les dades a presentar són:

 • Document d’importació oficial
 • Títol de propietat de la nau
 • Certificat de baixa al registre de pavelló de procedència
 • Comprovant de pagament de l’impost aduaner
 • Suggeriment de tres noms per al vaixell
 • Certificats i informació exigida pels Convenis Internacionals i la legislació de cada país
 • Últimes actes i informes d’inspeccions per l’estat abanderat

Preguntes freqüents

Quines embarcacions no es matriculen?

 • Embarcacions d’oci amb menys de 2,5 metres d’eslora
 • Artefactes flotants o de platja amb llibertat d’eslora
 • Embarcacions històriques i tradicionals
 • Embarcacions destinades únicament a competició
 • Embarcacions d’oci amb igual o menor de 12 metres d’eslora, si l’equip propulsor i l’embarcació compten amb una marca CE

Quina és la diferència entre inscripció i matrícula?

La diferència principal és que si està inscrit només podrà navegar en aigües espanyoles, mentre que si està matriculat podrà navegar a qualsevol part del món.

La distància màxima que podrán recorrer aquestes embarcacions que només están inscrites és de 12 milles nàutiques des de línies de base rectes i línies de base normals. No obstant això, no podran viatjar més enllà de les àrees a les quals se’ls permet viatjar segons la seva categoria de disseny.

Com diferenciar si una embarcació està matriculada o inscrita?

La forma més senzilla de determinar si un vaixell està matriculat o no és mirar a la amura del vaixell. A la amura s’abrevia la principal capitània marítima o província marítima en la qual estan matriculats, però no en les embarcacions inscrites.

Per exemple, un veler que estigui matriculat a Barcelona, tindrà després del número de llista al qual pertany les inicials BA.

 

En resum, la matriculació d’una embarcació és un pas essencial per a garantir una experiència nàutica segura i conforme a la llei. Comprendre i complir amb aquests requisits no sols protegeix la seva inversió, sinó que també assegura la seva tranquil·litat en alta mar. Per a aquells que desitgen aprofundir en el seu coneixement i habilitats nàutiques, a l’escola nàutica Pronautic oferim el curs de patró d’embarcacions d’esbarjo. Aquest programa està dissenyat tant per a principiants com per a navegants experimentats, proporcionant la instrucció necessària per a manejar amb confiança i seguretat la seva embarcació. A través d’una combinació de teoria i pràctica, els estudiants de Pronautic s’equipen amb el coneixement i l’experiència per a gaudir plenament de la navegació, respectant sempre les regulacions marítimes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *