Cursos STCW

STCW-alt

Cursos STCW

ProNautic ofereix una varietat molt àmplia de cursos d’especialitat STCW, que donen atribucions per la nàutica professional.

Coneix els professionals del sector marítim i forma’t de manera tècnica.

630 €

Formació Bàsica en Seguretat

El curs de Formació Bàsica en Seguretat aportarà coneixements de supervivència, primers auxilis, seguretat personal i responsabilitats socials, prevenció, detecció i extinció d’incendis al camp de foc de Pronautic especialitzat per la gent de mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
70 h
10 days
330 €

Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

El curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) aportarà coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar els supervivents, conèixer els equips de salvament i el motor, remolcar una balsa salvavides i desbolcar-la.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
24 h
3 days
260 €

Bots de Rescat Ràpids

El curs de Bots de Rescat Ràpids aportarà coneixements per governar i fer-se càrrec d’un bot de rescat ràpid en condicions adverses d’onatge i climatològiques i, assolirà els diversos tipus de cerca i rescat que es poden emprar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
16 h
2 days
415 €

Avançat en Lluita Contra Incendis

El curs d’Avançat en Lluita Contra Incendis aportarà coneixements d’organització de brigades de contra incendis, utilització i manteniment d’equips, seguretat, mètodes de prevenció, protecció i extinció. Es durà a terme al camp de foc de Pronautic especialitzat per la gent de mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
24 h
3 days
350 €

Formació Sanitària Específica Inicial

El curs de Formació Sanitària Específica Inicial aportarà a l’alumnat coneixements bàsics i imprescindibles necessaris per poder respondre de forma ràpida amb tota seguretat i autonomia a les urgències i emergències mèdiques més freqüents que es poden produir a la mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per l’Institut Social de la Marina (ISM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI).

...
22 h
4 days
150 €

Marlins Test i TOSE

El curs de Marlins certifica l’anglès marítim de l’alumne de forma oral i escrita, ja que és l’idioma oficial de comunicació a bord. Aquest certificat és la millor manera per acreditar l’anglès marítim i garantitzar l’ocupabilitat a nivell internacional en un sector que creix i requereix personal qualificat.

El Certificat d’anglès marítim és homologat per Marlins UK. És reconegut pels principals organismes marítims: la Maritime & Coast Agency (MCA) l’Organització Marítima Internacional (OMI) i per l’Importe Security Filling (ISF).

...
1 h
1 days
790 €

Bridge Team Management

El curs de Bridge Team Management (BTM) acredita a l’alumne per millorar les habilitats de gestió de personal de pont dels Oficials de navegació mitjançant l’ús d’un simulador de maniobres de vaixells. Dona coneixement per implementar de manera efectiva els procediments de pons durant les guàrdies de navegació, els principis de la gestió dels recursos del pont, l’ús correcte dels equips i saber gestionar les situacions de canvi.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
40 h
5 days
800 €

Operador General del SMSSM

El curs d’Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS) acredita a l’alumne per ser personal qualificat per les comunicacions d’emergència, urgència, seguretat i rutina. Dóna un ampli coneixement de tots els equips i procediments del GMDSS que s’utilitzen en vaixells que naveguin per qualsevol zona marítima (A1, A2, A3 i A4).

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
120 h
15 days
530 €

Operador Restringit del SMSSM

El curs d’Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS) acredita a l’alumne per ser personal qualificat per les comunicacions d’emergència, urgència, seguretat i rutina. Dóna un ampli coneixement de tots els equips i procediments del GMDSS que s’utilitzen en vaixells que naveguen dins la zona marítima A1 (continua cobertura VHF DSC des dels CRS amb VHF RT).

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
40 h
5 days
160 €

Formació Bàsica en Protecció Marítima

El curs de Formació Bàsica en Protecció Marítima busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per contribuir en la implementació de la seguretat marítima a través d’una major presa de consciència en el reconeixement de riscos i amenaces de la seguretat, la comprensió de la vigilància i la coneixença dels equips i sistemes de protecció.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
8 h
1 days
450 €

Oficial de Protecció del Vaixell

El curs d’Oficial de Protecció del Vaixell busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per realitzar la funció de responsable a bord davant el Capità i designada per la companyia naviliera per respondre sobre la protecció del vaixell, inclosos la implantació i el manteniment del pla de protecció del vaixell, i per la coordinació amb l’oficial de la companyia per la protecció marítima i amb els oficials de protecció de las instal·lacions portuàries.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
24 h
3 days
970 €

Patró Portuari

El curs de Patró Portuari busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per realitzar la planificació i direcció d’una travessia costanera, realitzar una guàrdia de navegació segura, determinar la situació i controlar el funcionament del vaixell i tenir cura de les persones a bord.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
150 h
19 days
480 €

Mariner de Pont

El curs de Mariner de Pont capacita als alumnes per formar part de una guàrdia de navegació, com a guaites o timoners en els vaixells mercants d’arqueig brut igual o superior a 500 GT.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
70 h
9 days
280 €

Vaixells de Passatge

El curs de Vaixells de Passatge aportarà coneixements de gestió d’emergències, control de multituds, seguretat dels passatgers i tripulants, la càrrega i la integritat del casc. També detallarà els exercicis periòdics i simulacres que es realitzen i la familiarització dels tripulants.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
32 h
4 days
450 €

Radar de Punter Automàtic

El curs de Radar de Punter Automàtic (ARPA) busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per triar apropiadament la manera de presentació del Radar ARPA, ajustar els controls variables, per obtenir el màxim de rendiment del sistema i fer ús apropiat de les alarmes operacionals. També per extreure la informació necessària relativa al rumb, velocitat, distància mínima a la qual passarà l’eco i moment en què es produirà aquest fet, per tal de prendre una ràpida decisió i acció. El curs anirà conforme el Reglament Internacional per a Prevenir Abordatges a la mar (RIPA o COLREG) per a evitar una situació d’excessiu acostament.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
30 h
4 days
780 €

Sistema d’Informació i Visualització de Cartes Electròniques (ECDIS)

El curs de Sistema d’Informació i Visualització de Cartes Electròniques (ECDIS) busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per realitzar guàrdies amb cartes electròniques, poder planificar travessies i tenir clar el funcionament, els elements i els objectius de l’ECDIS.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
40 h
5 days