Cursos STCW

STCW-alt

Cursos STCW a Barcelona homologat a Espanya i certificat per la Direcció General de la Marina Mercant

Vols treballar com a professional a la mar? Per fer-ho has de complir amb els estàndards establerts pel conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar (STCW). La realització dels cursos STCW, que estan enfocats a la nàutica professional, permet obtenir els coneixements mínims establerts per aquest conveni.

Actualment, i gràcies a la propietat d’un camp de foc, des de Pronautic oferim una gran varietat i freqüència de cursos d’especialitat STCW per adaptar-se a la vida especial els professionals de la mar que, com és sabut entre tots els Marins Mercants que formen part del Pronautic Training Centre, dificulta l’assistència als cursos d’especialitat STCW.

750 €

Formació Bàsica en Seguretat – Cadaqués

El curs de Formació Bàsica en Seguretat consistirà en les pràctiques de supervivència, prevenció, detecció i extinció d’incendis al camp de foc de Pronautic especialitzat per a la gent de mar.

Formació bàsica en seguretat marítima desenvolupada per a gent de mar

Segons l’ORDRE FOM 2296/2002, es requereix la possessió del “Certificat de Formació Bàsica” a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes als vaixells civils, així com a aquells als quals se’ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del Quadre d’Obligacions i Consignes del Vaixell, del Pla d’Emergènciesd’abord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.

L’ORDRE FOM esmentada, que acull i desenvolupa el Certificat de Formació Bàsica en Seguretat, prové de l’adopció d’unes bases comunes internacionals en matèria de formació marítima i nàutica establertes pel Conveni de formació STCW del 1995. D’aquesta manera, el curs de Formació Bàsica en Seguretat realitzat a ProNauticTraining Centre segueix els mínims especificats al mateix Conveni.

Per obtenir aquest certificat d’especialitat marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional, caldrà fer el curs en Formació Bàsica en Seguretat en un centre de formació homologat com aquest.

Objectiu del curs bàsic en seguretat marítima

L’objectiu del curs en Formació Bàsica en Seguretat Marítima és formar tot el personal i tota la gent de mar que estigui navegant o embarcat en vaixells mercants, creuers, vaixells de pesca, etc., en matèria de seguretat marítima perquè obtinguin els coneixements necessaris per controlar i organitzar la seguretat i les emergències de bord del vaixell, així com la supervivència en cas d’abandonament.

Curs STCW en formació bàsica en seguretat marítima homologat a Espanya per la Direcció General de la Marina Mercant. S’imparteix a Barcelona i Manresa

El Certificat d’Especialitat Marítima obtingut a ProNautic Training Centre està homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI) seguint les disposicions del Conveni STCW.

...
70 h
10 days
695 €

Ampliació d’Operador General del SMSSM

El curs d’Ampliació d’Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS) et permetrà obtenir el títol d’Operador General del GMDSS, en cas que ja estiguis en possessió del títol d’Operador Restringit del GMDSS.

Acredita a l’alumne per ser personal qualificat per les comunicacions d’emergència, urgència, seguretat i rutina. Dóna un ampli coneixement de tots els equips i procediments del GMDSS que s’utilitzen en vaixells que naveguin per qualsevol zona marítima (A1, A2, A3 i A4).

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

 

...
80 h
10 days
550 €

Formació Sanitària Específica Avançada

El curs Formació Sanitària Específica Avançada aportarà a l’alumnat els coneixements avançats necessaris per poder respondre de forma ràpida amb tota seguretat i autonomia a les urgències i emergències mèdiques més freqüents que es poden produir a la mar. També obtindran coneixements en primers auxilis i tècniques d’infermeria bàsica, en normes d’higiene, en la manipulació de la farmaciola del vaixell i en tècnqiues de consultes mèdiques per ràdio.

El certificat obtingut està homologat per l’Institut Social de la Marina i és un certificat d’especialitat marítima ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI).

Tot el temari estarà contextualitzat amb la mar. Aquest curs serà impartit per professionals de la salut amb anys dexperiència en actuacions demergència i en formació.

...
40 h
5 days
600 €

Formació Bàsica en Seguretat

El curs de Formació Bàsica en Seguretat consistirà en les pràctiques de supervivència, prevenció, detecció i extinció d’incendis al camp de foc de Pronautic especialitzat per a la gent de mar.

Formació bàsica en seguretat marítima desenvolupada per a gent de mar

Segons l’ORDRE FOM 2296/2002, es requereix la possessió del “Certificat de Formació Bàsica” a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes als vaixells civils, així com a aquells als quals se’ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del Quadre d’Obligacions i Consignes del Vaixell, del Pla d’Emergènciesd’abord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.

L’ORDRE FOM esmentada, que acull i desenvolupa el Certificat de Formació Bàsica en Seguretat, prové de l’adopció d’unes bases comunes internacionals en matèria de formació marítima i nàutica establertes pel Conveni de formació STCW del 1995. D’aquesta manera, el curs de Formació Bàsica en Seguretat realitzat a ProNauticTraining Centre segueix els mínims especificats al mateix Conveni.

Per obtenir aquest certificat d’especialitat marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional, caldrà fer el curs en Formació Bàsica en Seguretat en un centre de formació homologat com aquest.

Objectiu del curs bàsic en seguretat marítima

L’objectiu del curs en Formació Bàsica en Seguretat Marítima és formar tot el personal i tota la gent de mar que estigui navegant o embarcat en vaixells mercants, creuers, vaixells de pesca, etc., en matèria de seguretat marítima perquè obtinguin els coneixements necessaris per controlar i organitzar la seguretat i les emergències de bord del vaixell, així com la supervivència en cas d’abandonament.

Curs STCW en formació bàsica en seguretat marítima homologat a Espanya per la Direcció General de la Marina Mercant. S’imparteix a Barcelona i Manresa

El Certificat d’Especialitat Marítima obtingut a ProNautic Training Centre està homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI) seguint les disposicions del Conveni STCW.

...
70 h
09/13 days
330 €

Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

El curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) aportarà coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar els supervivents, conèixer els equips de salvament i el motor, remolcar una balsa salvavides i desbolcar-la.

Segons la Ordre FOM 2296/2002, es requereix la possessió del “Certificat d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)” al personal següent:

  1. Capitans i Oficials de Pont i de Màquines de vaixells de passatge
  2. Capitans i Oficials de Pont i de Màquines de vaixells mercants d’arqueig superior a 75 GT
  3. Capitans i Oficials de Pont i de Màquines, de vaixells pesquers majors de 20 m d’eslora.
  4. Als Mariners, de pont i de màquines, de vaixells mercants que tinguin assignades funcions en el maneig d’embarcacions de supervivència i bots de rescat en els vaixells citats en els anteriors subapartats.

La Ordre FOM mencionada, que acull i desenvolupa el Certificat d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids), prové de l’adopció d’unes bases comuns internacionals en matèria de formació marítima i nàutica establertes pel Conveni de formació STCW del 78-95. D’aquesta manera, el curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) realitzat a ProNauticTraining Centre segueix els requeriments del mateix Conveni.

Certificat d’embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids

Per obtenir aquest certificat d’especialitat marítima, homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional, caldrà fer el curs en Embarcacions de Supervivència i Pots de Rescat (No Ràpids) en un centre de formació homologat com aquest.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

Objectius del curs de bot de rescat no ràpid

L’objectiu del curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) és formar tot el personal i tota la gent de mar que estigui navegant o embarcat en vaixells mercants, creuers, vaixells de pesca, etc., que reuneixin les condicions especificades en els paràgrafs anteriors, aportant-los coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar supervivents, conèixer els equips de salvament i els seus motors, remolcar una bassa salvavides i adreçar tant el bot com la bassa.

Temari i programa del curs

Per això, el temari del curs realitzat a ProNautic es divideix en els següents blocs:

  • Fer-se càrrec d’una embarcació de supervivència o bot de rescat durant i després de posar-la a l’aigua.
  • Utilitzar el motor d’una embarcació de supervivència.
  • Organitzar els supervivents i l’embarcació de supervivència després d’abandonar el vaixell o embarcació
  • Utilitzar els dispositius de localització: Equips de comunicacions, senyalització i senyals pirotècniques.

Tindrà una part teòrica que s´impartirà a la mateixa aula de Barcelona, ​​posant a disposició exemplars de tots els equips a treballar segons el temari, i tindrà una part pràctica que es realitzarà amb els nostres equips de supervivència i balsa. Finalment, es realitzaran les pràctiques amb la nostra embarcació de rescat No Ràpid a alta mar ia les dàrsenes del port on es troben les nostres instal·lacions.

Expedició del certificat i la llibreta marítima

Un cop realitzat el curs, per poder treballar en alguns dels rols especificats en aquest text, caldrà tramitar el certificat d’especialitat marítima esmentat. A més a més d’estar en possessió del certificat en Formació Bàsica en Seguretat i de la Llibreta Marítima.

Aquestes tramitacions es duen a terme a través de les Capitanies Marítimes.

...
24 h
3 days
260 €

Bots de Rescat Ràpids

El curs de Bots de Rescat Ràpids aportarà coneixements per governar bots de rescat ràpids i per organitzar les operacions de rescat i cerca.

Segons l’ORDRE FOM 2296/2002, es requereix la possessió del Certificat Avançat en Maneig de Bots de Rescat Ràpids (“Certificat de Bots de Rescat Ràpids”) als Oficials i Mariners, de Pont i de Màquines, que tinguin assignades aquestes funcions en els vaixells que estiguin equipats amb pots de rescat ràpids.

L’ORDRE FOM esmentada, que acull i desenvolupa el Certificat de Bots de Rescat Ràpids, prové de l’adopció d’unes bases internacionals comunes en matèria de formació marítima i nàutica establertes pel Conveni de formació STCW del 78-95. D’aquesta manera, el curs de Bots de Rescat Ràpids, realitzat a ProNauticTraining Centre, segueix els requeriments del mateix Conveni.

Certificat de bots de rescat ràpids

Per obtenir aquest certificat d’especialitat marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional, caldrà fer el curs de Bots de Rescat Ràpids en un centre de formació homologat com aquest.

Curs de bots de rescat ràpids homologat a Espanya per la Direcció General de la Marina Mercant. S’imparteix a Barcelona

És important afegir que per a l’expedició del Certificat Avançat en Maneig de Bots de Rescat Ràpids caldrà haver realitzat el curs d’embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids). Tots dos cursos s’imparteixen a les nostres instal·lacions de Barcelona.

Objectius del curs de bot de rescat no ràpid

L’objectiu del curs de Bots de Rescat Ràpids és formar a tot el personal i tota la gent de mar que estigui navegant o embarcat en vaixells mercants, creuers, vaixells de pesca, etc., que comptin amb un bot de rescat ràpid, aportant coneixements per governar, manejar i fer-se càrrec de bots de rescat ràpids. Per això, hauran d’aprendre a navegar en condicions adverses d’onatge i climatològiques.

Temari i programa del curs

La intenció dels bots de Rescat Ràpids és assistir a una emergència d’abandonament o home a l’aigua, rescatant els nàufrags, agrupant balses, etc. duna manera ràpida i eficaç. Per això, i de manera general, el temari del curs realitzat a ProNautic es dividirà en els blocs següents:

  • Fer-se càrrec d’un bot de rescat ràpid durant i després de la posada a la superfície de l’aigua.
  • Manejar el motor d’un bot de rescat ràpid.

A més, es treballaran els diversos tipus de patrons de cerca i rescat que es puguin emprar en aquestes operacions.

Tindrà una part teòrica que s´impartirà a la mateixa aula de Barcelona, ​​posant a disposició exemplars de tots els equips a treballar segons el temari. D’altra banda tindrà una part pràctica que es realitzarà, amb la nostra nova embarcació de rescat ràpida, a alta mar ia les dàrsenes del port on es troben les nostres instal·lacions.

Expedició del certificat i la llibreta marítima

Una vegada realitzat el curs, per poder treballar a bord d’un vaixell en el que se’ns assignin funcions i/o responsabilitats d’un bot de rescat ràpid, s’haurà de tramitar el certificat d’especialitat marítima en aquest curs.

Aquest tràmit s’haurà de realitzar a través de Capitania Marítima.

...
16 h
2 days
415 €

Avançat en Lluita Contra Incendis

El curs d’Avançat en Lluita Contra Incendis aportarà coneixements d’organització de brigades de contra incendis, utilització i manteniment d’equips, seguretat, mètodes de prevenció, protecció i extinció. Es durà a terme al camp de foc de Pronautic especialitzat per la gent de mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
24 h
3 days
345 €

Formació Sanitària Específica Inicial

El curs de Formació Sanitària Específica Inicial aportarà a l’alumnat coneixements bàsics i imprescindibles necessaris per poder respondre de forma ràpida amb tota seguretat i autonomia a les urgències i emergències mèdiques més freqüents que es poden produir a la mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per l’Institut Social de la Marina (ISM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI).

...
22 h
3 days
150 €

Marlins Test i TOSE

El curs de Marlins certifica l’anglès marítim de l’alumne de forma oral i escrita, ja que és l’idioma oficial de comunicació a bord. Aquest certificat és la millor manera per acreditar l’anglès marítim i garantitzar l’ocupabilitat a nivell internacional en un sector que creix i requereix personal qualificat.

El Certificat d’anglès marítim és homologat per Marlins UK. És reconegut pels principals organismes marítims: la Maritime & Coast Agency (MCA) l’Organització Marítima Internacional (OMI) i per l’Importe Security Filling (ISF).

...
1 h
1 days
810 €

Bridge Team Management

El curs de Bridge Team Management (BTM) acredita a l’alumne per millorar les habilitats de gestió de personal de pont dels Oficials de navegació mitjançant l’ús d’un simulador de maniobres de vaixells. Dona coneixement per implementar de manera efectiva els procediments de pons durant les guàrdies de navegació, els principis de la gestió dels recursos del pont, l’ús correcte dels equips i saber gestionar les situacions de canvi.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

 

Curs en col·laboració amb la Facultat de Nàutica de Barcelona.

...
40 h
5 days
1125.75 €

Operador General del SMSSM

El curs d’Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS) acredita a l’alumne per ser personal qualificat per les comunicacions d’emergència, urgència, seguretat i rutina. Dóna un ampli coneixement de tots els equips i procediments del GMDSS que s’utilitzen en vaixells que naveguin per qualsevol zona marítima (A1, A2, A3 i A4).

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
120 h
15 days
490 €

Operador Restringit del SMSSM

El curs d’Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS) acredita a l’alumne per ser personal qualificat per les comunicacions d’emergència, urgència, seguretat i rutina. Dóna un ampli coneixement de tots els equips i procediments del GMDSS que s’utilitzen en vaixells que naveguen dins la zona marítima A1 (continua cobertura VHF DSC des dels CRS amb VHF RT).

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
40 h
5 days
150 €

Formació Bàsica en Protecció Marítima

El curs de Formació Bàsica en Protecció Marítima busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per contribuir en la implementació de la seguretat marítima a través d’una major presa de consciència en el reconeixement de riscos i amenaces de la seguretat, la comprensió de la vigilància i la coneixença dels equips i sistemes de protecció.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
8 h
1 days
470 €

Oficial de Protecció del Vaixell

El curs d’Oficial de Protecció del Vaixell busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per realitzar la funció de responsable a bord davant el Capità i designada per la companyia naviliera per respondre sobre la protecció del vaixell, inclosos la implantació i el manteniment del pla de protecció del vaixell, i per la coordinació amb l’oficial de la companyia per la protecció marítima i amb els oficials de protecció de las instal·lacions portuàries.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
24 h
3 days
970 €

Patró Portuari

El curs de Patró Portuari busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per realitzar la planificació i direcció d’una travessia costanera, realitzar una guàrdia de navegació segura, determinar la situació i controlar el funcionament del vaixell i tenir cura de les persones a bord.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
150 h
19 days
600 €

Mariner de Pont

El curs de Mariner de Pont capacita als alumnes per formar part de una guàrdia de navegació, com a guaites o timoners en els vaixells mercants d’arqueig brut igual o superior a 500 GT.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
70 h
9 days
280 €

Vaixells de Passatge

El curs de Vaixells de Passatge aportarà coneixements de gestió d’emergències, control de multituds, seguretat dels passatgers i tripulants, la càrrega i la integritat del casc. També detallarà els exercicis periòdics i simulacres que es realitzen i la familiarització dels tripulants.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

...
32 h
4 days
510 €

Radar de Punter Automàtic

El curs de Radar de Punter Automàtic (ARPA) busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per triar apropiadament la manera de presentació del Radar ARPA, ajustar els controls variables, per obtenir el màxim de rendiment del sistema i fer ús apropiat de les alarmes operacionals. També per extreure la informació necessària relativa al rumb, velocitat, distància mínima a la qual passarà l’eco i moment en què es produirà aquest fet, per tal de prendre una ràpida decisió i acció. El curs anirà conforme el Reglament Internacional per a Prevenir Abordatges a la mar (RIPA o COLREG) per a evitar una situació d’excessiu acostament.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

Curs en col·laboració amb la Facultat de Nàutica de Barcelona.

...
30 h
4 days
795 €

Sistema d’Informació i Visualització de Cartes Electròniques (ECDIS)

El curs de Sistema d’Informació i Visualització de Cartes Electròniques (ECDIS) busca dotar a l’alumnat dels coneixements necessaris per realitzar guàrdies amb cartes electròniques, poder planificar travessies i tenir clar el funcionament, els elements i els objectius de l’ECDIS.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

Curs en col·laboració amb la Facultat de Nàutica de Barcelona.

...
40 h
5 days

Amb la nostra formació marítima STCW podràs fer front a situacions d’emergència a bord

En realitzar aquests cursos, els alumnes ampliaran els seus coneixements de la mar i de les emergències que se’n derivin. D’aquesta manera, es capaciten i reben les atribucions necessàries per dedicar la vida laboral a la Marina Mercant.