Política de Cancel·lació

Les reserves que es cancel·lin amb un mínim de 30 dies d’antelació a la data de l’inici del curs, rebran un reembors complet. Les reserves que es cancel·lin amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data d’inici del curs rebran un reembors del 50%.

ProNautic es reserva el dret  a aplaçar el curs en cas de no tenir més de quatre alumnes inscrits.