Packs

Pack PPER

-15%
Oferta!

Formació Bàsica en Seguretat

750,00  600,00 

El curs de Formació Bàsica en Seguretat consistirà en les pràctiques de supervivència, prevenció, detecció i extinció d’incendis al camp de foc de Pronautic especialitzat per a la gent de mar.

Formació bàsica en seguretat marítima desenvolupada per a gent de mar

Segons l’ORDRE FOM 2296/2002, es requereix la possessió del “Certificat de Formació Bàsica” a tot el personal que exerceixi funcions professionals marítimes als vaixells civils, així com a aquells als quals se’ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del Quadre d’Obligacions i Consignes del Vaixell, del Pla d’Emergènciesd’abord en cas de Contaminació per Hidrocarburs o del Manual de Gestió de la Seguretat.

L’ORDRE FOM esmentada, que acull i desenvolupa el Certificat de Formació Bàsica en Seguretat, prové de l’adopció d’unes bases comunes internacionals en matèria de formació marítima i nàutica establertes pel Conveni de formació STCW del 1995. D’aquesta manera, el curs de Formació Bàsica en Seguretat realitzat a ProNauticTraining Centre segueix els mínims especificats al mateix Conveni.

Per obtenir aquest certificat d’especialitat marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional, caldrà fer el curs en Formació Bàsica en Seguretat en un centre de formació homologat com aquest.

Objectiu del curs bàsic en seguretat marítima

L’objectiu del curs en Formació Bàsica en Seguretat Marítima és formar tot el personal i tota la gent de mar que estigui navegant o embarcat en vaixells mercants, creuers, vaixells de pesca, etc., en matèria de seguretat marítima perquè obtinguin els coneixements necessaris per controlar i organitzar la seguretat i les emergències de bord del vaixell, així com la supervivència en cas d’abandonament.

Curs STCW en formació bàsica en seguretat marítima homologat a Espanya per la Direcció General de la Marina Mercant. S’imparteix a Barcelona i Manresa

El Certificat d’Especialitat Marítima obtingut a ProNautic Training Centre està homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI) seguint les disposicions del Conveni STCW.

09/13 dies

45 hores de teoria

25 hores de pràctica

Dates del curs

Confirmat 15 juliol - 27 juliol 15/07 - 27/07 Manresa - Barcelona
Confirmat 05 agost - 13 agost 05/08 - 13/08 Manresa - Barcelona
Confirmat 16 setembre - 29 setembre 16/09 - 29/09 Barcelona Port Olímpic - Manresa
Confirmat 21 octubre - 29 octubre 21/10 - 29/10 Barcelona Port Olímpic - Manresa
Confirmat 18 novembre - 30 novembre 18/11 - 30/11 Barcelona Port Olímpic - Manresa
Confirmat 14 desembre - 22 desembre 14/12 - 22/12 Barcelona Port Olímpic - Manresa

Data *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

Un cop finalitzat aquest curs STCW i tramitat el certificat corresponent, l'alumne podrà tramitar la llibreta marítima (DIM) i treballar a la mar. Per això també s'haurà de fer un reconeixement mèdic a l'Institut Social de la Marina (ISM), el qual també exigeix el certificat en Formació Bàsica en Seguretat per a la seva realització.

A més de ser un mínim per embarcar en vaixells civils, el certificat en formació bàsica en seguretat compta amb sortides professionals molt variades:
• Mariner en un Club Nàutic, una Marina o un Port Esportiu.
• Mariner en un pesquer si obté la targeta professional de Mariner Pescador.
• Mariner sense funcions de govern o de màquines a qualsevol vaixell.
• Exercir en diferents posicions en un Creuer.
• Exercir d'ajudant en una embarcació dedicada a l'esquí nàutic, submarinisme, plataformes de motos aquàtiques, vaixells, entre d'altres.

El programa s'ajusta a la normativa oficial de l'Ordre FOM/2296/2002 i la Resolució de 18 de juny de 2013, complint el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Regla VI/1 del Conveni STCW-78.

Les reserves que es cancel•lin amb un mínim de 30 dies d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'antelació a la data d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'inici del curs rebran un reemborsament complet. Les reserves que es cancel•lin amb un mínim de 15 dies d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'antelació a la data d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'inici del curs rebran un reemborsament del 50%.
Oferta!

Operador Restringit del SMSSM

550,00  490,00 

El curs d’Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS) acredita a l’alumne per ser personal qualificat per les comunicacions d’emergència, urgència, seguretat i rutina. Dóna un ampli coneixement de tots els equips i procediments del GMDSS que s’utilitzen en vaixells que naveguen dins la zona marítima A1 (continua cobertura VHF DSC des dels CRS amb VHF RT).

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

5 dies

15 hores de teoria

25 hores de pràctica

Dates del cursData *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

Aquest curs va dirigit als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima a la zona marítima A1, d’acord amb la definició que contempla el Real Decret 1185/2006 a 16 d’octubre.

El programa s’ajusta a la normativa oficial de l’Ordre FOM/2296/2002, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Regla IV/2 del Conveni STCW-78 esmenat, Secció A-IV/2 del Codi de Formació i la ERC/DEC/(99)01.

Oferta!

Formació Sanitària Específica Inicial

390,00  345,00 

El curs de Formació Sanitària Específica Inicial aportarà a l’alumnat coneixements bàsics i imprescindibles necessaris per poder respondre de forma ràpida amb tota seguretat i autonomia a les urgències i emergències mèdiques més freqüents que es poden produir a la mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per l’Institut Social de la Marina (ISM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI).

3 dies

11 hores de teoria

11 hores de pràctica

Dates del cursData *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

El curs va dirigit a tots els Capitans, Pilots, Caps i Oficials de Màquines. Patrons que hagin d'encarregar-se de la guàrdia i navegació d'embarcacions obligades a portar farmaciola C, segons el que es disposi en el Reial Decret 258/1999 de 12 de febrer. També és obligatori per obtenir el curs de Patró Professional d'Embarcacions d'ESbarjo (PPER) i el Patró Portuari.

El programa s'ajusta a la normativa oficial de la Ordre PRE/646/2004 de 5 de març cumplint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Secció A-VI/4, Quadre A-VI/4-1 del Codi de Formació.

TOTAL

1435 € 1219.75 €