Packs

Pack PPER

-15%
Oferta!

Formació Bàsica en Seguretat

742,00  630,00 

El curs de Formació Bàsica en Seguretat aportarà coneixements de supervivència, primers auxilis, seguretat personal i responsabilitats socials, prevenció, detecció i extinció d’incendis al camp de foc de Pronautic especialitzat per la gent de mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

10 dies

25 hores de teoria

45 hores de pràctica

Dates del curs

Confirmat 22 novembre - 05 desembre 22/11 - 05/12 Barcelona - Manresa

Data *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

El curs va dirigit al personal que exerceixi funcions professionals marítimes als vaixells civils i vaixells de pesca, ja que és necessari per a obtenir la llibreta marítima o el DIM, i l’ISM ho demana per a poder fer el reconeixement mèdic. També el necessiten aquells que se’ls confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell.
Les sortides professionals són molt variades:
• Mariner en un Club Nàutic, una Marina o un Port Esportiu.
• Mariner en un pesquer si s’obté la targeta professional de Mariner Pescador.
• Mariner sense funcions de govern o de màquines en qualsevol vaixell.
• Exercir en diferents posicions en un Creuer.
• Exercir d’ajudant en una embarcació dedicada a l’esquí nàutic, submarinisme, plataformes de motos aquàtiques, vaixells, entre moltes d’altres.
El programa s’ajusta a la normativa oficial de l’Ordre FOM/2296/2002 i la Resolució de 18 de juny de 2013, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Regla VI/1 del Conveni STCW-78 esmenat, Secció A-VI/1, Quadres A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-4 i Secció B-VI/1del Codi de Formació.

Oferta!

Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

389,00  330,00 

El curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) aportarà coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar els supervivents, conèixer els equips de salvament i el motor, remolcar una balsa salvavides i desbolcar-la.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

3 dies

12 hores de teoria

12 hores de pràctica

Dates del curs

Confirmat 25 octubre - 27 octubre 25/10 - 27/10 Barcelona
Confirmat 29 novembre - 01 desembre 29/11 - 01/12 Barcelona

Data *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

El curs va dirigit als Capitans i Oficials de Pont, Caps i Oficials de Màquines de vaixells de passatge, vaixells mercants d'arqueig brut superior a 75GT i vaixells pesquers majors de 20 metres d'eslora, així com a tot el personal de bord que tingui assignades funcions en el maneig d'embarcacions de supervivència i bots de rescat.

El programa s’ajusta a la normativa oficial de l’Ordre FOM/2296/2002 i la Resolució de 18 de juny de 2013, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Secció VI/2 del Conveni STCW-78 esmenat i Quadre A-VI/2-1.

Oferta!

Operador Restringit del SMSSM

624,00  530,00 

El curs d’Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima (GMDSS) acredita a l’alumne per ser personal qualificat per les comunicacions d’emergència, urgència, seguretat i rutina. Dóna un ampli coneixement de tots els equips i procediments del GMDSS que s’utilitzen en vaixells que naveguen dins la zona marítima A1 (continua cobertura VHF DSC des dels CRS amb VHF RT).

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

5 dies

15 hores de teoria

25 hores de pràctica

Dates del cursData *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

Aquest curs va dirigit als Capitans i Oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima a la zona marítima A1, d’acord amb la definició que contempla el Real Decret 1185/2006 a 16 d’octubre.

El programa s’ajusta a la normativa oficial de l’Ordre FOM/2296/2002, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Regla IV/2 del Conveni STCW-78 esmenat, Secció A-IV/2 del Codi de Formació i la ERC/DEC/(99)01.

Oferta!

Formació Sanitària Específica Inicial

390,00  350,00 

El curs de Formació Sanitària Específica Inicial aportarà a l’alumnat coneixements bàsics i imprescindibles necessaris per poder respondre de forma ràpida amb tota seguretat i autonomia a les urgències i emergències mèdiques més freqüents que es poden produir a la mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per l’Institut Social de la Marina (ISM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI).

4 dies

11 hores de teoria

11 hores de pràctica

Dates del cursData *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

El curs va dirigit a tots els Capitans, Pilots, Caps i Oficials de Màquines. Patrons que hagin d'encarregar-se de la guàrdia i navegació d'embarcacions obligades a portar farmaciola C, segons el que es disposi en el Reial Decret 258/1999 de 12 de febrer. També és obligatori per obtenir el curs de Patró Professional d'Embarcacions d'ESbarjo (PPER) i el Patró Portuari.

El programa s'ajusta a la normativa oficial de la Ordre PRE/646/2004 de 5 de març cumplint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Secció A-VI/4, Quadre A-VI/4-1 del Codi de Formació.

TOTAL

1840 € 1564 €