Actualització Formació Sanitària Específica Inicial

Oferta!

Actualització Formació Sanitària Específica Inicial

200,00  179,00 

El curs de Formació Sanitària Específica Inicial aportarà a l’alumnat coneixements bàsics i imprescindibles necessaris per poder respondre de forma ràpida amb tota seguretat i autonomia a les urgències i emergències mèdiques més freqüents que es poden produir a la mar.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per l’Institut Social de la Marina (ISM) i ratificat per l’Organització Marítima Internacional (OMI).

1 dies

4 hores de teoria

4 hores de pràctica

Dates del curs

Confirmat Complert 31 maig - 31 maig 31/05 - 31/05 Barcelona

Data *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

El curs va dirigit a tots els Capitans, Pilots, Caps i Oficials de Màquines. Patrons que hagin d'encarregar-se de la guàrdia i navegació d'embarcacions obligades a portar farmaciola C, segons el que es disposi en el Reial Decret 258/1999 de 12 de febrer. També és obligatori per obtenir el curs de Patró Professional d'Embarcacions d'ESbarjo (PPER) i el Patró Portuari.

El programa s'ajusta a la normativa oficial de la Ordre PRE/646/2004 de 5 de març cumplint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Secció A-VI/4, Quadre A-VI/4-1 del Codi de Formació.