Equips de Primera Intervenció

Equips de Primera Intervenció

Equips de Primera Intervenció

Els Equips de Primera Intervenció (EPI) han de disposar d’una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció davant de conats d’incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis. La impartició d’aquesta formació a les persones que integren l’EPI, tant inicial com periòdica, és responsabilitat de la persona titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici.

S’explicarà la teoria del foc, els tipus de foc que hi poden haver, els equips contra incendis que existeixen, els mètodes d’extinció en funció del material combustible i la manera d’actuació, fent referència als plans d’emergència.

Les pràctiques es realitzaran al Camp de Foc, cada alumne podrà dur a terme l’extinció d’incendis real de combustibles sòlids, líquids i gasosos, atacant conats d’incendi a espais interiors i exteriors amb boca d’incendis equipada, extintors i mànegues portàtils. Es consolidaran tècniques per dur a terme una evacuació en un mòdul inundat de fum. Es veurà el fenomen del pla neutre dins d’un mòdul adaptat. També se’ls hi mostrarà maneres per apagar un conat d’incendi sense equips de contra incendis. Finalment, es farà una demostració de la col·locació i ús d’un equip de protecció autònoma.

Els equips i mòduls que s’utilitzaran per dur a terme les pràctiques seran els següents:

  • Equips de Protecció Individual.
  • Extintors portàtils (PQS, CO2, Hídrics i Espuma)
  • Boques d’Incendi Equipades.
  • Mànegues portàtils de connexió a hidrant.
  • Equips de Respiració Autònoma.
  • Contenidors obra.
  • Bidons i safates.
  • Mòdul d’evacuació amb sistema de simulació de fum.
  • Mòdul de pla neutre.

Cal destacar que el Camp disposa de molts escenaris diferents que poden reproduir tot tipus de foc real que es pot donar en qualsevol espai físic (oficines, laboratoris, vaixells, plataformes industrials, etc.) i que podem adaptar-ho en funció de la necessitat del client.

ProNautic som pioners en dissenyar un Camp de Foc on l’aigua és recirculada i, per tant, no se’n fa un mal ús. Volem destacar que el disseny de tots els mòduls han estat pensats per vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per últim, la formació tècnica està garantida amb els nostres instructors professionals del sector (Bombers de la Generalitat, Enginyers, Capitans i Pilots de la Marina Mercant, Metges i Infermers).

 

Curs complet 8 hores

Curs intensiu 6 hores


Sol·licita informació