Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

Oferta!

Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids)

389,00  330,00 

El curs d’Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) aportarà coneixements per governar les embarcacions de supervivència i els bots de rescat no ràpids, organitzar els supervivents, conèixer els equips de salvament i el motor, remolcar una balsa salvavides i desbolcar-la.

Certificat d’Especialitat Marítima homologat per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i referendat per la Organització Marítima Internacional (OMI).

3 dies

12 hores de teoria

12 hores de pràctica

Dates del curs

Confirmat 25 octubre - 27 octubre 25/10 - 27/10 Barcelona
Confirmat 29 novembre - 01 desembre 29/11 - 01/12 Barcelona

Data *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

El curs va dirigit als Capitans i Oficials de Pont, Caps i Oficials de Màquines de vaixells de passatge, vaixells mercants d'arqueig brut superior a 75GT i vaixells pesquers majors de 20 metres d'eslora, així com a tot el personal de bord que tingui assignades funcions en el maneig d'embarcacions de supervivència i bots de rescat.

El programa s’ajusta a la normativa oficial de l’Ordre FOM/2296/2002 i la Resolució de 18 de juny de 2013, complint amb el Codi de Formació del Conveni STCW-78. El seu contingut figura a la Secció VI/2 del Conveni STCW-78 esmenat i Quadre A-VI/2-1.