Pràctiques d’Habilitació a Vela

Oferta!

Pràctiques d’Habilitació a Vela

280,00  250,00 

Segons el Real Decret 875/2014, de 10 d’octubre, les Pràctiques d’Habilitació a Vela han de tenir una duració mínima de 16 hores. Aquestes pràctiques són vàlides pels títols de Patró de Navegació Bàsica, Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, Patró de Iot o Capità de Iot. Aquestes pràctiques només s’hauran de realitzar una vegada i servirà per qualsevol dels títols citats anteriorment.

2 dies

0 hores de teoria

16 hores de pràctica

Dates del cursData *

Dates Text

Preu del producte
Preu extres:
Preu total:

Atribucions

El curs de Pràctiques d’Habilitació a Vela permet governar embarcacions a vela amb una eslora en funció de la titulació que es tingui: Patró de Navegació Bàsica, Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, Patró de Iot o Capità de Iot.

El programa s’ajusta a la normativa oficial del Real Decret 875/2014, del 10 d’octubre.