Tot el que necessites saber sobre titulacions nàutiques

Todo lo que necesitas saber sobre titulaciones náuticas

T’apassiona el mar i vols dedicar-t’hi professionalment però no saps exactament com fer-ho? Aquest bloc té possiblement la resposta que estaves buscant. Volem dedicar un espai on resumir les característiques, requisits i atribucions que atorguen cadascuna de les titulacions marítimes que podem trobar a la legislació espanyola, tant les referents a les titulacions nàutiques esportives o recreatives com a les titulacions professionals per al sector pesquer o la marina mercant.

Títols de vaixells esportius

Si el que busques és navegar sol, amb la teva família o amics, és a dir, per lleure i entreteniment, el teu objectiu ha de ser obtenir una titulació per a vaixells esportius o nàutica esportiva. Hi ha diversos tipus de títols i fluctuen depenent de l’eslora d’embarcació a què dedicaràs el teu temps lliure i la distància que voldràs navegar.

A continuació enumerem les titulacions esportives ordenades de menor a més distància i eslora d’embarcació:

 • Llicència de navegació
 • Patró de Navegació Bàsica (PNB)
 • Patró d’Embarcacions d’Esbarjo (PER)
 • Patró de Iot (PY)
 • Capità de Iot (CY)

Les tres primeres només tenen un requisit mínim corresponent a edat. Per contra, el Patró de Iot i el Capità de Iot requereixen de la possessió del títol anterior per poder obtenir-lo, és a dir, per aconseguir el Patró de Iot necessitaràs el títol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, mentre que per obtenir el Capità de Iot, necessitarem comptar amb el Patró de Iot.

Cal esmentar que cap d’aquests cursos atribueix competències professionals. Per això caldrà fer cursos complementaris per aconseguir permisos d’aquest tipus o ja, directament, realitzar algun grau mitjà, superior o universitari per poder accedir a les titulacions professionals, també descrites en aquest mateix bloc.

Títulos barcos de recreo

Les titulacions esmentades estan habilitades per a la navegació en embarcacions de motor. Exceptuant la llicència de navegació, si preferiu portar velers, només heu de complementar el vostre títol amb pràctiques complementàries de navegació a vela.

Llicencia de navegació (titulín)

 La titulació més bàsica, i anteriorment coneguda com a titulí, és la Llicència de Navegació. Aquesta titulació us permet navegar fins a dues milles de la línia de costa, en qualsevol direcció d’un port, marina o lloc d’abric, amb motos d’aigua o embarcacions de fins a 6 metres d’eslora. Les navegacions seran sempre durant la llum diürna, mai de nit.

Tenir una edat superior a 16 anys és l’únic requisit mínim que s’exigeix ​​per obtenir-lo.

Com en les altres titulacions, tan sols caldrà fer el curs corresponent a aquesta titulació en un centre homologat. Realitzar la formació teòrica només ocupa 6 hores dividides en 2 hores teòriques i 4 pràctiques.

Entre altres coses, es tractaran els abordaran els coneixements següents:

 • Coneixement i maneig del material de seguretat, revisió dels punts crítics de l’embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • Identificació dels elements de la instal·lació propulsora.
 • Arrencada del motor i comprovacions de funcionament.
 • Maneig de caps i nusos bàsics.
 • Maniobres en dàrsena, atracaments i desatracaments.
 • Velocitat de seguretat.
 • Maniobra de fondeig i virat de l’àncora.
 • Precaucions amb banyistes i bussejadors.
 • Maniobres de seguretat.

Patró de navegació bàsica (PNB)

El títol immediatament superior a la llicència de navegació és el Patró de navegació bàsica. Amb aquest títol es podrà navegar amb embarcacions de 8 metres d’eslora, sempre que la navegació no superi les 5 milles de distància respecte de la costa.

També atorgarà atribucions per a la navegació amb motos d’aigua.

En aquest cas no hi ha limitacions horàries.

El temps destinat a la realització del curs dependrà de la teva capacitat respecte a la formació teòrica mentre que la pràctica tindrà un total de 12 hores, repartint-ne 8 per a navegació i 4 per a radiocomunicacions).

Com a requisits mínims per a la seva obtenció trobem:

 • Haver complert 18 anys d’edat, o 16 anys amb consentiment patern o tutor.
 • Aprovar l’examen teòric corresponent.
 • Realitzar les pràctiques de seguretat i de navegació.
 • Presentar un informe d’aptitud psicofísica d’acord amb el capítol IV del Reial decret 875/2014.
 • Realitzar les pràctiques reglamentàries.

Patró d’embarcacions d’esbarjo (PEE)

El darrer títol d’esbarjo que no requereix la possessió d’un títol anterior és el PER. Aquest títol us permet governar embarcacions d’esbarjo a motor de fins a 15 metres d’eslora durant navegacions diürnes i nocturnes de fins a 12 milles respecte la línia de la costa.

També permet navegar entre illes dins de l’arxipèlag balear i canari ignorant aquesta distància màxima (sempre que es trobi entre elles).

A més, si es fan pràctiques complementàries, el límit que comprèn l’eslora s’amplia fins a 24 metres, a més de la possibilitat de navegar entre la Península Ibèrica i les Illes Balears.

Com a requisits mínims per a la seva obtenció trobem:

 • Haver complert 18 anys.
 • Aprovar l’examen teòric corresponent.
 • Realitzar les pràctiques de seguretat i de navegació.
 • Presentar un informe d’aptitud psicofísica d’acord amb el capítol IV del Reial decret 875/2014.
 • Realitzar el curs de radio-operador de curt abast

Així com amb el PNB, el curs teòric tindrà una durada variable depenent de la capacitat de la persona. Respecte a la part pràctica es realitzen 16 hores de pràctiques de seguretat i navegació i 12 hores de Radio Operador de Curt Abast.

A més, des del juliol del 2019, segons el Reial decret 238/2019, de 5 d’abril, publicat al BOE es podran realitzar activitats amb ànim de lucre amb un títol nàutic d’esbarjo. En concret, el PER es podrà convertir en el PER Pro.

Les titulacions nàutiques d’esbarjo, fins ara, només permetien navegar sense finalitats comercials, però amb l’entrada en vigor del Reial decret s’obre un món de possibilitats.

Patró de iot

El Patró de Iot és el primer dels títols que requereix una formació prèvia per obtenir-lo, estar en possessió del PER.

Si la teva intenció és fer navegacions d’alçada, el primer títol que et periti fer-les és aquest. El PY us permet navegar governant embarcacions d’esbarjo de fins a 24 metres d’eslora fins a una distància de 150 milles respecte la costa més propera. Això et permet navegar, per exemple, fins a les Illes Canàries o Sardenya.

Com a requisits mínims per a la seva obtenció trobem:

 • Haver complert 18 anys.
 • Posseir el títol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo.
 • Aprovar l’examen teòric corresponent.
 • Realitzar les pràctiques de seguretat i de navegació.
 • Presentar un informe d’aptitud psicofísica d’acord amb el capítol IV del Reial decret 875/2014.
 • Realitzar el curs de radio-operador de curt abast. Si aquest curs ja s’ha realitzat anteriorment no caldrà fer-ho novament

A més, també tens la possibilitat d’obtenir atribucions professionals per poder fer xàrters amb turistes entre altres activitats mitjançant la realització d’un curs complementari.

De la mateixa manera que amb els cursos anteriors, la seva obtenció dependrà del temps que li puguem dedicar i la nostra capacitat. La part pràctica ocuparia 48 hores amb un mínim de 36 hores en règim de travessia.

Mitjançant diversos exercicis, es busca perfeccionar altres aspectes de la navegació, orientats principalment a la travessia i la navegació segura.

Capità de iot

El Capità de Iot és el cim de les titulacions recreatives. Amb aquest títol podràs governar embarcacions de fins a 24 metres sense límit de distància navegada ni horària.

Com a requisits mínims per a la seva obtenció tenim:

 • Posseir el títol de Patró de Iot.
 • Aprovar l’examen teòric corresponent.
 • Realitzar les pràctiques de seguretat i de navegació.
 • Presentar un informe d’aptitud psicofísica d’acord amb el capítol IV del Reial decret 875/2014.
 • Realitzar el curs de radio-operador de curt abast. Si aquest curs ja s’ha realitzat anteriorment no caldrà fer-ho novament.

En aquest cas, la part pràctica, com ja hem vist en els casos anteriors, és l’única que es pot quantificar. La part pràctica ocuparà un total de 48 hores amb un mínim de 36 hores en règim de travessia.

De la mateixa manera que amb el Patró de Iot, es poden obtenir atribucions professionals fent el mateix curs per a l’obtenció del certificat d’especialitat en Formació Bàsica en Seguretat.

Titulacions professionals

D’altra banda, si la teva intenció és conèixer totes les titulacions professionals que pots arribar a obtenir per dedicar la teva vida laboral a la marina mercant oa la pesca, els apartats a continuació són els indicats.

En aquest punt s’expliquen les acreditacions i requeriments per poder treballar i guanyar-te la vida a la nàutica ia la mar. Cada titulació faculta el marí per exercir diferents funcions a bord dels vaixells mercants, segons les característiques del vaixell (arqueig, potència, mitjà propulsió…) i segons la secció (pont, màquines, radiotelecomunicacions…).

La normativa que regula aquestes titulacions és el Reial decret 973/2009, sobre titulacions marítimes professionals.

Cal tenir present que el MITMA (Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana) és qui ens expedirà, a través de la DGMME (Direcció General de la Marina Mercant Espanyola) la Targeta Professional, document unipersonal, que ens acredita per fer tasques professionals a bord.

Les titulacions professionals es poden dividir en departament de Pont, departament de Màquines i departament de Radiocomunicacions (actualment en desús degut a l’absorció d’aquestes competències pel departament de Pont). Pel mateix motiu farem una explicació per a cada titulació mitjançant una classificació per departaments, exceptuant el departament de Radiocomunicacions. A això cal afegir les titulacions provinents dels títols d’esbarjo, explicades anteriorment.

La llista de titulacions són les següents:

 • Provinents de Nàutica d’esbarjo o esportiva

1- PER Pro

2- PY Pro

3- CY Pro

 • Professionals mixtes (atribucions a pont i màquines)

4- Patró Portuari

5- PPER

 • Professionals departament de Pont

6- Mariner de Pont (timoner)

7- Patró del litoral

8- Patró d’altura

9- Pilot de Segona de la Marina Mercant

10- Pilot de Primera de la Marina Mercant

11- Capità de la Marina Mercant

 • Professionals departament de màquines

12- Mariner de Màquines

13- Mecànic Naval

14- Mecànic Major Naval

15- Oficial de Màquines de Segona de la Marina Mercant

16- Oficial de Màquines de Primera de la Marina Mercant

17- Cap de Màquines

 • Professionals departament de Radiocomunicacions

18- Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima

19- Operador General del sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítima

20- Oficial Radio-electrònic de Segona de la Marina Mercant

21- Oficial Radio-electrònic de Primer de la Marina Mercant

Com s’ha comentat, els oficials radioelèctrics estan en desús, però sí que cal comptar amb les dues titulacions restants del mateix departament per poder embarcar com a oficial de pont. Per aconseguir-ho cal fer un curs d’especialitat en un centre homologat.

Cal esmentar que per a totes aquestes titulacions professionals cal tenir el certificat mèdic en vigor i el certificat d’especialitat o suficiència de formació bàsica en seguretat.

Titulaciones profesionales

PER Pro, PY Pro y CY Pro

Com ja s’ha comentat a l’apartat de titulacions recreatives, amb les titulacions de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo, Patró de Iot i Capità de Iot, es poden arribar a aconseguir atribucions professionals.

Per fer-ho, tan sols s’ha de realitzar el curs en Formació Bàsica en Seguretat i obtenir el certificat de suficiència.

Aquest és un curs teòric pràctic de 70 hores de durada que s’imparteix a escoles nàutiques homologades per la Direcció General de Marina Mercant espanyola (DGMM). Aquesta formació prepara l’alumne davant les situacions d’emergència a bord i per donar resposta aplicant de forma immediata els procediments i les actuacions que redueixin al mínim els possibles perills en matèries de lluita contra incendis, salvament, supervivència i prevenció d’accidents a bord

Les atribucions bàsiques del nou títol PER Pro, aprovat pel Consell de Ministres el 2019 són les següents:

 • El transport de subministraments efectuats mitjançant embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques, amb destinació a altres embarcacions o vaixells d’esbarjo.
 • Realitzar activitats d’atracament, fondeig o desplaçament d’embarcacions d’esbarjo dins les aigües corresponents a ports, ports esportius o marines.
 • Realitzar proves de mar a bord d’embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques.
 • Govern d’embarcacions destinades al socorrisme a les platges.
 • Realitzar trasllats d’embarcació a un altre port o lloc sempre que la navegació no tingui lloc a una distància superior a cinc milles nàutiques de la costa.

Respecte a les altres dues titulacions, PY Pro i CY Pro, es podran fer excursions turístiques amb fins a 6 passatgers i per a la pràctica de la pesca d’esbarjo.

En la nostra experiència com a centre de formació hem vist que hi ha molts dubtes sobre la diferència entre aquestes titulacions i el PPER o Patró Portuari. La diferència principal entre aquestes és la limitació de 5 milles de navegació des del port des d’on es realitza la prestació del servei.

Llicència PPER

Sense cap dubte, el PPER, o Patró Profesional d’Embarcacions d’Esbarjo, supera en atribucions i possibilitats a les noves titulacions d’esbarjo professional. Aquest és un certificat d’Especialitat que s’obté mitjançant la Direcció General de la Marina Mercant a les persones que compleixin amb els següents requisits:

Amb aquesta titulació, es pot transportar fins a 12 passatgers, navegar fins a 150 milles i, a més, impartir classes pràctiques de navegació a escoles nàutiques són diferències importants.

El PPER continua sent una titulació de referència per a aquells que es vulguin dedicar professionalment a la nàutica.

Patró Portuari

En aquest cas hem de fer referència a l’entrada d’aquest bloc amb el títol de “Què és i per a què serveix el títol de patró portuari”. En aquest bloc es comenten les següents atribucions per al títol de Patró portuari:

 • Exercircom a patró en vaixells mercants d’arqueig brut no superior a 100 GT que facin navegacions sempre que no s’allunyin més de tres milles d’un port o d’una zona de refugi i que, si escau, transportin un màxim de 150 passatgers (sempre que es compti amb el certificat d’especialitat de vaixells de passatge
 • Exercir simultàniament el comandament de l’embarcació i el servei de màquines sempre que ho permetin les característiques de l’embarcació i la potència propulsora no superi els 375 kw en un sol motor o el doble de l’esmentada potència propulsora en dos o més motors.

És important esmentar que amb la titulació professional de Patró Portuari no es pot exercir com a cap de màquines o un altre càrrec a la secció de màquines, només permet el simultani de comandament amb les atribucions que aquest títol atorga.

Per a la seva obtenció cal:

 • Tenir un dels títols/certificats següents:
 1. Certificat conforme s’ha superat l’examen i les proves pràctiques d’un curs de Patró Portuari en un centre homologat que compleixi les normes de la secció A-II/3 del Codi STCW.
 2. Tenir el títol de Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral, conforme al Reial decret 1144/2012, de 27 de juliol, articles 6 i 7.
 3. Tenir el títol de tècnic en operacions subaquàtiques i hiperbàriques, d’acord amb el Reial decret 1073/2012, de 13 de juliol, articles 6 i 7.
 • Haver complert 20 anys i estar en possessió el certificat 1 o haver complert 19 anys i estar en possessió dels certificats 2 i 3.
 • Haver estat embarcat durant 12 mesos (6 mesos en pont i 6 en màquines) en vaixells civils de bandera espanyola d’arqueig brut superior a 5 GT/TRB (pont) i potència superior a 100 kW (màquines)

Titulacions professionals de pont de la Marina Mercant

Com ja hem vist durant el blog, hi ha titulacions professionals dedicades únicament al departament de pont. Aquestes són les destinades als àmbits de navegació, càrrega i descàrrega, maniobres, etc. Tot allò relacionat amb el govern del vaixell o embarcació.

Targetes professionals del departamento de Pont

Es poden obtenir targetes professionals que acreditin aquestes titulacions. A continuació, utilitzant com a referència el mateix Reial decret, s’ordenen les mateixes segons la rellevància i el comandament que pots obtenir i es resumeixen els requisits i les atribucions que aquestes atorguen.

Capità de la Marina Mercant

Els requeriments per la seva obtenció són:

 • Grau i Màster en Nàutica i Transports Marins (Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim)
 • Tenir el Títol de Pilot de Primera o Pilot de Segona de la MME.
 • Acreditar 36 mesos embarcat com a Oficial de Pont. Podran ser 24 mesos si s’acrediten mínim 12 mesos de capità o de primer oficial. (Per a la convalidació de l’embarcament, el vaixell haurà de tenir mínim 100GT/TRB)

Les atribucions amb la seva obtenció són:

 • Comandament de vaixells dedicats a qualsevol tipus de navegació, sense límit d’arque ni distància de navegació.
 • Enroli d’oficial de pont a qualsevol tipus de vaixell, sense limitacions

Com podem observar, aquesta titulació es troba a la cúspide de la piràmide jeràrquica de les titulacions de pont.

Pilot de Primera de la Marina Mercant

Els requeriments per la seva obtenció són:

 • Grau en Nàutica i Transport Marítim (Llicenciatura o diplomatura en Nàutica i Transport Marítim)
 • Haver estat embarcat com a oficial durant un mínim de 12 mesos.

Atribucions:

En aquest cas, depenent dels mesos embarcat com a oficial, tindràs més o menys atribucions amb el mateix títol. Es podria resumir de la manera següent:

 • Si acredites 12 mesos com a oficial, podràs embarcar com a Primer Oficial i Oficial de Pont sense limitacions. També podràs tenir comandament, és a dir, embarcar com a capità en vaixells de fins a 500 GT i màxim 60 milles de la costa.
 • Si acredites 24 mesos de primer oficial o 12 mesos de capità, podràs ser oficial de pont sense limitacions i capità fins a 3000 GT.
 • Si acredites 36 mesos d’oficial de pont, obtindràs el títol de capità, per la qual cosa passaràs a tenir les atribucions del títol anterior.

Per a l’expedició i la revalidació per augment d’atribucions, són vàlids els embarcaments en vaixells civils espanyols o estrangers, d’arqueig brut igual o superior a 100 GT/TRB, així com vaixells de guerra o embarcacions de la llista vuitena superiors a 20 GT/TRB.

Pilot de Segona de la Marina Mercant

Els requeriments son:

 • Grau en Nàutica i Transport Marítim (Llicenciat en Nàutica i Transport Marítim)
 • Haver complert un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a alumne de pont en pràctiques, fent almenys sis mesos d’activitats de la guàrdia de navegació.
 • Haver superat un examen proposat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Les atribucions són:

 • Oficial de pont en vaixells mercants sense limitació.
 • Primer Oficial de pont en vaixells mercants fins a 3000 GT. Sense exercici com a Capità.
 • En cas d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial de pont., s’augmenten les atribucions a Oficial de pont en vaixells mercants sense limitació. Primer Oficial de pont en vaixells mercants fins a 3000 GT. Capità en vaixells mercants fins a 500 GT en navegacions properes a la costa (60 milles de la costa).

Per a l’expedició són vàlids els embarcaments en vaixells mercants espanyols o estrangers, d’arqueig superior a 100 GT/TRB, o vaixells escola homologats més grans de 50 GT/TRB.

Per a revalidació per augment atribucions seran vàlids els embarcaments en vaixells civils espanyols o estrangers, d’arqueig brut igual o superior a 100 GT/TRB, així com vaixells de guerra o embarcacions de la llista vuitena superiors a 20 GT/TRB.

Titulaciones profesionales de puente de la Marina Mercante

Patró d’altura

Els requisits són:

 • Estar en possessió del títol acadèmic de Tècnic Superior en Transport Marítim i Pesca d’Altura, establert al Reial decret 1691/2011, de 18 de novembre (per obtenir aquest títol cal haver aprovat els exàmens que incloguin els coneixements mínims requerits apèndix de la regla II/1 del Conveni STCW-F).
 • Haver realitzat un període d’embarcament no inferior a 12 mesos, en qualitat d’alumne o mariner, fent almenys 6 mesos en activitats de guàrdies de navegació.
 • Haver superat un examen proposat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Les atribucions obtingudes també depenen del període acreditat d’embarcament, i apareixen ampliacions d’atribucions com en els títols anteriors. Cal esmentar que per a l’expedició seran vàlids els embarcaments en vaixells civils espanyols o estrangers, d’arqueig brut igual o superior a 20 GT/TRB, o vaixells escola homologats majors de 20 GT/TRB.

Les atribucions són les següents:

 • Primer oficial en vaixells mercants fins a 160 GT i Oficial de pont en vaixells mercants fins a 1600 GT. Sense exercici com a Patró.
 • Després d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial de pont: Primer Oficial en vaixells mercants fins a 3000 GT i Oficial de Pont en vaixells mercants fins a 3000 GT. Patró en vaixells mercants fins a 500 GT i 350 passatgers en navegacions properes a la costa (60 milles de la costa)
 • Després d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 24 mesos com a oficial de pont en vaixells d’arqueig brut entre 100 i 1600 GT: primer oficial en vaixells mercants fins a 3000 GT o oficial de pont en vaixells mercants isn limitació. Patró en vaixells mercants fins a 500 GT i 350 passatgers en navegacions properes a la costa (60 milles de la costa).
 • Després d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 36 mesos com a oficial de pont: Primer Oficial en vaixells mercants fins a 3000 GT o Oficial de pont en vaixells mercants fins a 3000 GT. Patró en vaixells mercants fins a 500 GT i 350 passatgers en navegacions a la costa (60 milles de la costa). Patró en vaixells mercants fins a 1600 GT. (Aquest període es pot reduir a no menys de 24 mesos si s’acredita l’exercici professional de capità o de primer oficial de pont durant un període d’embarcament d’almenys 12 mesos).

En aquest darrer cas, si l’embarcament és en un vaixell més gran de 100 GT, s’obté l’atribució d’oficial de pont en vaixells mercants sense limitació.

Patró de litoral

Els requisits són:

 • Estar en possessió d’algun dels títols següents:

Tècnic en Navegació i Pesca de Litoral (2012);

Tècnic a Pesca i Transport Marítim (1994);

Tècnic Superior en Transport Marítim i Pesca d´Altura (2011);

Superior en Navegació, Pesca i Transport Marítim (1994);

Tècnic auxiliar de la branca marítima pesquera, especialitat navegació de cabotatge.

 • Haver fet un període d embarcament no inferior a 12 mesos d alumne o mariner, amb 6 mesos de navegació.
 • Haver superat un examen proposat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

S’obtenen les atribucions següents:

 • Oficial de pont en vaixells mercants fins a 1600 GT. Sense exercici com a Patró
 • Després d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial de pont: Oficial de pont en vaixells mercants fins a 1600 GT. Patró o Primer Oficial de pont en vaixells mercants fins a 200 GT i 250 passatgers en navegacions properes a la costa fins a 30 milles.
 • Després d’acreditar un període d’embarcament en vaixells no inferior a 36 mesos com a oficial de pont: Oficial de pont en vaixells mercants fins a 1600 GT. Patró o 1r Of. pont vaixells mercants fins a 500 GT en navegacions properes a la costa (fins a 60 milles). Patró o 1r Of. pont en vaixell de passatge fins a 200 GT i 250 passatgers en viatges properes a la costa (fins a 30 milles).

Aquest període es pot reduir a no menys de 24 mesos si acredita l’exercici professional de patró o 1r Of. pont durant un període d embarcament d almenys 12 mesos.

Per a l’expedició són vàlids els embarcaments en vaixells civils espanyols o estrangers, d’arqueig brut igual o superior a 20 GT/TRB, o vaixells escola homologats més grans de 20 GT/TRB.

Mariner de pont (timoner)

Per obtenir aquest títol caldrà cursar un curs d’especialitat de Mariner de Pont a un centre homologat. També caldrà acreditar un període d’embarcament no inferior a 6 mesos com a mariner de coberta havent realitzat funcions de timoner.

Les atribucions d’aquesta titulació són manejar embarcacions amb fins comercials de menys de 10 metres d’eslora, sempre que no transportin més de 12 passatgers, que operin exclusivament dins d’aigües interiors i tinguin una potència adequada a l’embarcació.

Titulacions professionals de la Marina Mercant departament de màquines

Així com per al departament de pont, hi ha titulacions professionals dedicades únicament al departament de màquines. Aquestes són les destinades als àmbits de guàrdies a sala de màquines, manteniment de motors i altres, etc. Tot allò relacionat amb el manteniment de la propulsió del vaixell i el bon funcionament de calderes, i el corresponent a la mecànica del vaixell o embarcació.

També es poden obtenir targetes professionals que acreditin aquestes titulacions.

Targetes professionals de màquines

A continuació, s’ordenen les mateixes segons la rellevància i el comandament que pots obtenir i es resumeixen els requisits i les atribucions que aquestes atorguen.

Cap de Màquines de la Marina Mercant

Segons el RD 973/2009, els requisits són:

 • Grau i Màster en Màquines Navals (Llicenciat en màquines Navals)
 • Haver exercit d’oficial de màquines durant un període d’embarcament no inferior a 36 mesos. No obstant això, aquest període es pot reduir a un mínim de 24 mesos si s’ha prestat servei com a primer oficial de màquines durant un període no inferior a 12 mesos.

Les atribucions obtingudes són:

 • Exercir de cap de màquines, primer oficial o oficial de màquines, en vaixells mercants sense limitació de potència.
 • Exercir professionalment totes les activitats vinculades a la professió marítima.

Oficial de Màquines de Primera de la Marina Mercant

Segons el RD 973/2009, els requisits són:

 • Estar en possessió del títol professional oficial de màquines de segona de la marina mercant.
 • Haver exercit oficial de màquines de segona durant un període d’embarcament no inferior a 12 mesos.

D’altra banda, les atribucions obtingudes són:

 • Exercir d’oficial de màquines o de primer oficial de màquines en vaixells mercants sense cap limitació de potència.
 • Exercir de cap de màquines en vaixells mercants fins a una potència de 3.000 kW. Per això haurà d’acreditar 24 mesos com a oficial de màquines.
 • Exercir professionalment totes les activitats vinculades a la professió marítima.

Oficial de Màquines de Segona de la Marina Mercant

Segons el RD 973/2009, els requisits són:

 • Estar en possessió del títol universitari oficial de diplomat o llicenciat en màquines navals o un títol de grau en aquest àmbit.
 • Haver complert una combinació de formació de taller i període d’embarcament no inferior a 12 mesos, dels quals 6 mesos, almenys, seran de període d’embarcament com a alumne de màquines realitzant comeses relacionades amb la guàrdia a la cambra de màquines sota la supervisió del cap de màquines o d’un oficial de màquines qualificada.
 • Haver superat la prova d’idoneïtat professional determinada pel Ministeri de Foment.

Pel que fa a les atribucions:

 • Exercir d’oficial de màquines en vaixells mercants sense cap limitació de potència.
 • Podrà exercir de primer oficial de màquines en vaixells mercants potència propulsora de fins a 3.000 kW. Per això haurà d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial de màquines.
 • Exercir com a cap de màquines en vaixells mercants fins a una potència de 750 kw.
 • Exercir professionalment totes les activitats vinculades a la professió marítima.

Titulaciones profesionales de máquinas de la Marina Mercante

Mecànic Major Naval

Segons el RD 973/2009, els requisits són:

 • Estar en possessió del títol acadèmic de tècnic superior en organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions.
 • Haver complert 20 anys.
 • Haver complert una combinació de formació de taller i període d’embarcament no inferior a 12 mesos, dels quals 6 mesos, almenys, seran de període d’embarcament com a mariner o alumne de màquines realitzant comeses relacionades amb la guàrdia a la cambra de màquines , sota la supervisió del cap de màquines o d’un oficial de màquines qualificat.
 • Haver superat la prova didoneïtat professional determinada pel Ministeri de Foment.

Sobre les atribucions:

 • Exercir d’oficial de màquines en vaixells mercants de potència propulsora no superior a 3.000 kW.
 • Exercir de primer oficial de màquines en vaixells mercants de potència propulsora no superior a 3.000 kW quan s’acrediti un període d’embarcament com a oficial de màquines no inferior a 12 mesos.
 • Exercir com a oficial de màquines en vaixells mercants de potència propulsora superior a 3.000 kW, quan s’acrediti haver realitzat un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial de màquines en vaixells de potència propulsora entre 500 i 3.000 kW. Igualment, podrà exercir com a primer oficial de màquines en vaixells mercants de potència propulsora fins a 6.000 kW, quan s’acrediti la superació d’un curs en un centre de formació autoritzat per impartir el títol de tècnic superior en supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell. La durada i les matèries a impartir al curs seran establertes per resolució del Director General de la Marina Mercant.
 • Exercir com a cap de màquines en vaixells mercants de potència propulsora menor de 750 kW.
 • Exercir com a cap de màquines en vaixells mercants amb una potència propulsora no superior a 3.000 kW, quan s’acrediti un període d’embarcament com a oficial de màquines no inferior a 24 mesos en vaixells de potència propulsora entre 500 i 3.000 kW, dels quals al menys 12 mesos els ha d’haver complert exercint el càrrec de primer oficial de màquines.
 • Exercir com a cap de màquines en vaixells mercants de potència propulsora no superior a 6.000 kW, quan a més d’acreditar un període d’embarcament com a oficial de màquines no inferior a 36 mesos en vaixells de potència propulsora entre 500 i 3.000 kW, dels quals al menys 12 mesos els ha d’haver complert exercint el càrrec de primer oficial de màquines, s’acrediti haver superat un curs en un centre de formació autoritzat per impartir el títol de tècnic superior en supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell.

Mecànic Naval

Segons el RD 973/2009, els requisits són:

 • Estar en possessió del títol de formació professional tècnic en manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions.
 • Haver complert 18 anys
 • Haver complert una combinació de formació de taller i període d’embarcament no inferior a 12 mesos, dels quals 6 mesos, almenys, seran de període d’embarcament com a mariner o alumne de màquines realitzant comeses relacionades amb la guàrdia a la cambra de màquines , sota la supervisió del cap de màquines o d’un oficial de màquines qualificat
 • Haver superat la prova d’idoneïtat professional determinada pel Ministeri de Foment.

Sobre les Atribucions:

 • Exercir d’oficial de màquines en vaixells mercants de potència propulsora no superior a 3.000 kW.
 • Exercir de primer oficial de màquines en vaixells mercants de potència propulsora no superior a 3.000 kW quan s’acrediti un període d’embarcament com a oficial de màquines no inferior a 12 mesos.
 • Exercir d’oficial de màquines en vaixells mercants de potència propulsora no superior a 6.000 kW, quan a més s’acrediti la superació d’un curs en un centre de formació autoritzat per impartir el títol de tècnic en operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell. La durada i les matèries a impartir al curs seran establertes mitjançant resolució del Director General de la Marina Mercant.
 • Exercir com a cap de màquines en vaixells mercants de potència propulsora igual o inferior a 1.400 kW. Per això haurà d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 24 mesos com a oficial de màquines, dels quals almenys 12 mesos ha d’haver exercit el càrrec de primer oficial de màquines.

Mariner de Màquines

El títol de Mariner de Màquines atribueix les competències per formar part de la guàrdia de la cambra de màquines als vaixells civils. Per a la seva obtenció, tan sols caldrà fer el curs en un centre homologat.

També permet manejar motors amb una potència inferior a 150 kW, havent acreditat un període d embarcament no inferior a 6 mesos exercint funcions de manteniment de màquines.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *