Cursos necessaris per treballar en un vaixell

Cursos necesarios para trabajar en un barco

A Espanya el sector terciari de serveis és el que ocupa la major part de la població activa. Aproximadament un 70% de les professions s’inclouen en aquest sector a causa del turisme que rebem.

Dins aquest sector es troba tant la nàutica d’esbarjo com els vaixells mercants, passant pels iots de luxe i els creuers. En aquest bloc es veuran els requisits per treballar en un vaixell, incloent-hi els cursos necessaris per treballar en un vaixell.

Si t’interessa treure’t un curs per conduir vaixells com a activitat d’oci, aquests són els títols d’esbarjo. Al bloc “Diferències entre els cursos d’esbarjo i professionals” es detallen les sortides professionals dels títols d’esbarjo que es poden professionalitzar: el patró d’embarcacions d’esbarjo i el patró i el capità de iot. Però si vols saber com treballar en un vaixell, aquí t’ho expliquem.

Tant si no es posseeix cap títol, com si es posseeix un títol d’esbarjo professionalitzat, de formació professional o universitari, cal fer una sèrie de cursos per treballar en vaixells. Aquests cursos s’anomenen Certificats d’Especialitat, i depenent del tipus de vaixell en què es vulgui treballar i del treball que es vulgui exercir a bord, caldrà uns o altres.

Els certificats d’especialitat només poden ser expedits pels centres de formació homologats per la Direcció General de la Marina Mercant, com ara Pronautic a Barcelona.

Requisits imprescindibles per treballar en un vaixell

Primer cal destacar que els requisits dependran del tipus de vaixell en què es vulgui treballar, els requisits per treballar en un vaixell pesquer no seran els mateixos que per treballar en un iot.

També dependrà de la feina que es vulgui fer a bord. Per exemple, un capità de la Marina Mercant haurà de rebre educació en temes tan variats com el dret marítim, medicina, economia, física, química, informàtica; tots ells enfocats a la indústria de la nàutica. D’altra banda, per a un mosso de coberta els requisits seran molt inferiors quant a formació.

Tot i això hi ha una sèrie de requisits que seran sempre necessaris per treballar en un vaixell:

  • Certificat d’especialitat de formació bàsica en seguretat: aquest certificat és necessari per treballar en qualsevol tipus de vaixell, sigui quina sigui la feina que s’exerceixi. Es divideix en 4 mòduls (supervivència al mar, lluita contra incendis, prevenció de riscos laborals i primers auxilis).
  • Llibreta Marítima: És el document d’identitat del marí. En aquest document es van incloent els embarcaments que es realitzen i també és necessari com a passaport quan s’ha d’embarcar o desembarcar a un país estranger.
  • Reconeixement mèdic previ a l’embarcament: Per poder exercir qualsevol professió a bord, cal tenir en vigor un reconeixement mèdic obligatori que realitza l’ISM (Institut Social de la Marina) de forma gratuïta per a les persones en possessió del Certificat de Formació Bàsica en Seguretat.

Un cop es tenen aquests tres documents, depenent de les funcions a bord relacionades amb la seguretat de les operacions de diferents vaixells, la protecció del medi ambient o els treballs específics a realitzar, calen altres certificats despecialitat o títols.

Que he d’estudiar per treballar en un vaixell

Primer hauràs de decidir una de les tres branques principals que trobem a la tripulació del vaixell: el departament de coberta, el de màquines i el de cambra.

El departament de coberta inclou el capità, els oficials o pilots del vaixell i els mariners que s’encarreguen de les maniobres, el manteniment de les cobertes i els seus equips i de les operacions de càrrega i descàrrega.

El departament de màquines inclou el cap de màquines, els oficials de màquines i la resta de personal encarregat del manteniment de la maquinària del vaixell i els seus equips, com ara els greixadors, electricistes, etc.

El departament de cambra és el responsable de l’atenció al passatge als vaixells de passatge. Als vaixells que no porten passatgers es redueix normalment a un cambrer que s’encarregarà de la neteja de les zones comunes d’acomodació i un cuiner. Als vaixells de passatge o creuers hi pot haver més de 1000 persones en aquest departament, entre responsables de les botigues, encarregats, cambrers, cuiners, ajudants de cuina, encarregats de neteja i treballadors de la resta de serveis com sanitaris, socorristes, animadors, instructors, etc.

Un cop s’ha decidit el departament, depenent del lloc que es vol exercir cal un títol professional adequat. Per exemple, per exercir de capità o patró en vaixells mercants, de passatge o pesquers caldrà un títol professional al qual es podrà accedir a través d’una carrera universitària o un grau superior de formació professional. En el cas dels iots es podrien patronejar professionalment amb el PPER si tenen bandera espanyola o amb el Yacht Master si tenen bandera estrangera.

A més, els patrons, capitans i pilots també hauran de tenir un títol d’operador general o restringit del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim, que els habilitarà a fer servir els equips de radiocomunicacions a bord.

Per part seva, els caps de màquines i oficials de màquines també han de tenir un títol professional per exercir el seu treball a bord, al qual poden accedir a través d’una carrera universitària o un grau superior de formació professional.

Tot i això, per a altres posicions a bord no cal cap títol professional, sinó un certificat d’especialitat, com el de Mariner de Pont o Mariner de Màquines o el de Cuiner de la Marina Mercant. Fins i tot per a algunes feines no cal cap títol ni certificat d’especialitat concret, a banda dels obligatoris per a tots els tripulants.

Finalment, depenent de les funcions de seguretat o del tipus de vaixell concret ens podran exigir alguns Certificats d’Especialitat més, com per exemple:

La llista completa dels diferents certificats d’especialitat es pot consultar a la pàgina web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Quins certificats necessito per treballar en un creuer?

En el cas concret dels creuers, són els vaixells que més nombre de treballadors necessiten, a més de necessitar molts perfils professionals diferents.

Per poder exercir qualsevol tasca a bord d’un creuer caldran com a mínim els certificats i documents següents:

  • Formació Bàsica en Seguretat: és obligatori per a tots els treballadors en tota mena de vaixells.
  • Formació Bàsica en Protecció: és obligatori a tots els vaixells que han de complir amb el Codi ISPS sobre protecció, en què s’inclouen la majoria de vaixells mercants i de passatge.
  • Certificat d’especialitat de vaixells de passatge: obligatori per a tots els vaixells que porten més de 12 passatgers.
  • Llibreta Marítima: document obligatori per a tot tripulant.
  • Reconeixement mèdic previ a l’embarcament: també obligatori per a tots els tripulants.

A més d’aquests certificats, depenent del treball a exercir a bord o de les funcions que us corresponguin en cas d’emergència, també necessitareu algun altre Certificat d’Especialitat, Títol professional o algun certificat o títol no nàutic específic (com el de socorrista, infermer, animador, cuidador, etc.).

També pot ser que algunes empreses sol·licitin algun certificat específic per als seus tripulants, per la qual cosa és recomanable informar-se de tenir tots els certificats necessaris, al dia i actualitzats, abans de presentar la candidatura al lloc de treball, ja que si no es tenen tots en regla es causarà mala impressió.

En tots els casos, com més certificats tinguis, més sortides professionals tindràs i més probabilitats de guanyar una plaça per a una oferta de feina.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *